Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie

Een klacht indienen bij de externe klachtencommissie Reclassering

Bent u na het gesprek over uw klacht over Reclassering Nederland nog steeds niet tevreden? Dan kunt een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtencommissie Reclassering.

Hoe werkt het?

  • U moet binnen 6 weken na het behandelen van de interne klacht, een brief of e-mail schrijven. Die stuurt u aan de onafhankelijke externe klachtencommissie Reclassering.
  • Zolang de klachtenprocedure loopt, moet u de werkstraf gewoon volgens afspraak uitvoeren en blijft u onder toezicht staan. Uw eindtermijn verandert dus niet.
  • De spelregels leest u in het klachtenreglement reclassering.
  • U kunt hulp vragen van een advocaat of vertrouwenspersoon.
  • De klachtencommissie beslist of zij uw klacht in behandeling neemt.
  • Als de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt, volgt een schriftelijke procedure. Daarna is er in sommige gevallen een zitting met alle betrokkenen, achter gesloten deuren. De klachtencommissie doet binnen een paar weken daarna in een brief een uitspraak. Zij beslist of uw klacht ‘gegrond’, ‘ongegrond’ of  ‘niet ontvankelijk’ is. En geeft hierover uitleg in een schriftelijke uitspraak die naar beide partijen wordt opgestuurd.

Wat doet de klachtencommissie niet?

Heeft Reclassering Nederland uw verzoek afgewezen om uw persoonsgegevens te kunnen bekijken? Is uw verzoek tot rectificatie, verwijdering van persoonsgegevens of andere verzoeken over het gebruik van persoonsgegevens afgewezen? Klachten hierover behandelt de externe klachtencommissie niet.

Bent u het niet eens met de reactie op uw verzoek(en)? U kunt voor vragen over uw rechten op grond van de AVG en UAVG contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Reclassering Nederland. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of u kunt zich wenden tot de rechter.

Uw klacht indienen

Wilt u een brief schrijven?

Stuurt deze dan naar:
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

Wilt u uw klacht mailen?

Veilig mailen via Zivver

Vragen?

Wilt u een vraag stellen aan de externe klachtencommissie? De klachtencommissie is telefonisch te bereiken op dinsdag of donderdag via 06-11 30 58 51. De klachtencommissie is voor vragen beter via e-mail te bereiken via klachtencommissie@3RO.reclassering.nl.