Remco de Rijk is ruim vijf jaar unitmanager in Zuid-Holland bij Reclassering Nederland. Toch was hij vorig jaar zes maanden lang ook manager bij Slachtofferhulp Nederland. Dit kwam voort uit het project Trading Places. Daarin ruilden een groepje managers uit de veiligheidsketen van plek om zo meer te weten te komen over elkaars werk. “Het werken bij een organisatie die zich richt op slachtoffers was voor mij een hele waardevolle en leerzame ervaring die mijn perspectief heeft verbreed en mijn netwerk vergroot.” Met deze ervaring op zak leek het Remco een goed idee dat er ook op medewerkersniveau een kijkje bij elkaar in de keuken genomen kon worden.

Remco licht toe: “We hebben binnen de veiligheidsketen in onze regio een gemeenschappelijk doel: Veiligheid in de grootstedelijke gebieden vergroten. Als organisatie heb je ook je eigen doel en zit je op je eigen eiland. De één richt zich op de daders, de ander op de slachtoffers. Remco geeft een voorbeeld: “Stel, de klant (een vader) draagt een enkelband en mag tijdelijk zijn kinderen niet zien nadat er sprake is geweest van huiselijk geweld. Wij controleren dan of de vader zich aan de voorwaarden houdt, zetten in op gedragsverandering door vader behandeling en een training te laten volgen. Jeugdzorg en VeiligThuis dragen zorg voor moeder en voor de kinderen. De problemen rond acute veiligheid zijn hiermee opgepakt. Maar hoe zit het met de structurele veiligheid, wanneer het contact tussen vader en kind weer hersteld wordt? Hoe zorgen we dat dat we goed van elkaar weten wat we doen en benutten we elkaars expertise?”

Remco licht verder toe: “Om dat goed op te kunnen pakken en samen te werken aan structurele veiligheid mogen we als professionals binnen deze keten meer van onze eilandjes af. Door van perspectief te wisselen kunnen we de onderlinge samenwerking verstevigen en investeren in ‘korte lijnen’.” En dit zou heel mooi kunnen op een wat kleinere schaal bedacht Remco. “Met het groepje managers waarmee wij Trading Places hadden gedaan, hebben we ook nagedacht over de vervolgmogelijkheden. Er bleek een soortgelijk project te zijn, namelijk de Wisselstage!” Remco oppert het idee weer bij The Curious network, het bureau dat eerder ook het traject van Trading Places heeft begeleidt en zij begeleiden vervolgens ook de Wisselstage!

Trading places op kleinere schaal

“We waren het al snel eens dat hele teams van organisatie te laten wisselen niet werkbaar of wenselijk was. En zes maanden, zoals bij Trading Places, was ook te lang”, vertelt Remco. Het ging er voor mij veel meer om dat reclasseringswerkers een goede kennismaking konden krijgen met het werk van ketenpartners en contacten konden leggen en vice versa. Een traject van zes maanden was daarvoor niet nodig en zou ook organisatorische problemen opleveren. Maar een wisselstage van vier dagen kon wel!” Zo gezegd, zo gedaan. “We stuurden in juni een e-mail rond naar alle medewerkers van onze unit. Iedereen die het leuk leek om vier dagen bij een andere organisatie in de keuken te kijken mocht zich aanmelden en aangeven bij wie hij of zij stage zou willen lopen in de periode tussen 18 november en 10 december. Hiervoor was een lijst beschikbaar waarop je je kon inschrijven."

die nieuwsgierigheid leverde haar nieuwe inzichten op

Wisselen maar!

Eén van de collega’s die wel oren had naar de wisselstage was reclasseringswerker Rebecca van Etten. Zij deed een wisselstage bij VeiligThuis. Hoewel zij in grote lijnen weet wat die organisatie doet, was zij erg benieuwd naar de werkprocessen achter de schermen. En die nieuwsgierigheid leverde haar waardevolle nieuwe kennis op. “Door een aantal dagen mee te lopen heb ik heel veel geleerd. Dat er een crisisteam actief is naast het gebiedsgebonden team dat langdurig contacten onderhoudt met de klanten, wist ik bijvoorbeeld niet. Het werd mij ook duidelijk dat VeiligThuis vooral als regiehouder actief is. Ze zijn de spil in het web en verzamelen andere organisaties en instellingen om mee te denken en uiteindelijk het plan uit te voeren. Het beeld dat ik had van VeiligThuis klopte bij aanvang van mijn wisselstage wel, maar dit beeld is nu veel vollediger. In de stageperiode zijn ook verschillende ketenpartners bij ons komen kijken. Professionals van de politie, Slachtofferhulp en de Gemeente hebben meegekeken bij Reclassering Rotterdam.”

Evaluatiepuntje

Op 16 december 2021 vond er een evaluatie plaats en konden de deelnemers hun ervaringen delen. Eén van de punten die Rebecca belangrijk vond om te benoemen was dat het haar was opgevallen dat de ‘kijkers’ in sommige gevallen niet de vier dagen bleven. “Niet helemaal optimaal”, vindt Rebecca.” Je maakt natuurlijk wel kennis zo maar echt je netwerk verstevigen, inzicht krijgen hoe het reilt en zeilt en vanuit je eigen expertisekunnen bijdragen lukt natuurlijk veel minder in Een dag of dagdeel. Hoewel het idee begon met een wisselstage van vier dagen, kon daar in de praktijk dus flexibel mee omgegaan worden. Remco licht toe: “Hoe het stageprogramma er inhoudelijk uit moet zien was niet in beton gegoten. De richtlijn is vier dagen. Een dag meer of minder is niet erg. Er is sowieso altijd waarde in elkaar beter leren kennen.”

Esther

Esther Vroegop

Esther Vroegop

Esther Vroegop werkt bij Reclassering Nederland. Ze is reclasseringswerker advies in de regio Oost. Voor een beetje humor, realiteitszin en loze breinpauzes schrijft ze blogs en artikelen. Met een vlotte pen geeft ze prachtige inkijkjes in de dagelijkse praktijk van het reclasseringswerk.