Nieuws
AdobeStock_130184871_handen_schudden_zon_achtergrond.jpeg

Reclassering Nederland zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht

Per 1 maart 2023 en 1 juli 2023 nemen twee leden van de raad van toezicht van Reclassering Nederland afscheid. Voor de vrijkomende vacatures zoekt de raad twee nieuwe leden voor de raad van toezicht.

Als lid van de raad van toezicht draagt u met uw kennis en ervaring bij aan de missie van Reclassering Nederland: werken met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Reclassering Nederland is een onafhankelijke stichting die met de uitvoering van een unieke, wettelijke taak bijdraagt aan een gezonde rechtsstaat. Voor de uitvoering van de wettelijke taak ontvangt Reclassering Nederland subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maatschappelijke ontwikkelingen maken ons werk complexer: reclassenten hebben ingewikkeldere problemen en plegen nieuwe of zwaardere delicten, terwijl maatschappelijke en politieke verwachtingen steeds hoger worden.

Breed geïnformeerd aan de slag

De raad van toezicht van Reclassering Nederland bestaat uit vijf leden uit de sectoren wetenschap, financiën, openbaar bestuur, justitie/strafrecht en bedrijfsleven. Zij komen jaarlijks ongeveer vijf maal bijeen voor reguliere vergaderingen, themabesprekingen, strategiesessies en de jaarlijkse zelfevaluatie. De raad laat zich breed informeren en spreekt regelmatig met de ondernemingsraad en jaarlijks met de regiodirecteuren van Reclassering Nederland. Het betreft een bezoldigde nevenfunctie.

Versterking uit opdrachtgevers en met IV/ICT

We maken graag kennis met realistische en betrokken mensen die goed bekend zijn met het maatschappelijk krachtenveld waarin de reclassering opereert. Voor een van de twee posities zoeken we specifiek naar een kandidaat die afkomstig is van een van onze opdrachtgevers (bij voorkeur van de rechtspraak of het openbaar ministerie). Vanwege het toenemende belang ervan voor het reclasseringswerk, dient een van de kandidaten te beschikken over kennis van en ervaring met informatievoorziening/ICT. Een van de twee nieuw te benoemen leden zal op voordracht van de ondernemingsraad plaatsnemen in de raad van toezicht. Van dit lid verwachten we affiniteit met medezeggenschap. Een van de twee leden zal deel uitmaken van de auditcommissie. Van dit lid verwachten we affiniteit met financiële/boekhoudkundige vraagstukken.

De raad van toezicht vindt het belangrijk dat zij divers is samengesteld. Met mensen die anders naar hetzelfde kijken vanuit een verschillende achtergrond. Denk aan culturele herkomst, leeftijd, geslacht, ervaring en competenties.

Dichtbij reclasseren

Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden om slachtoffers te voorkomen. Door het gedrag van reclassenten te begrijpen, kunnen we hen motiveren en stimuleren om hun gedrag te veranderen. En zo nieuwe delicten voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met al onze partners uit de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties is het een gezamenlijke opgave om reclassenten weer veilig en volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Zo voorkomen we slachtoffers en dragen we bij aan de veiligheid van Nederland. Reclassering Nederland werkt daarom dichtbij reclassenten en midden in de samenleving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacatures neemt u contact op met Koen Davis, secretaris van de raad van toezicht (k.davis@reclassering.nl / 0621587463).

Voor meer informatie over het werk van Reclassering Nederland kijkt u op de website van Reclassering Nederland:

Organisatie Reclassering Nederland
Taken Reclassering Nederland

Interesse

Heeft u interesse om als toezichthouder een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities en verdere ontwikkeling van Reclassering Nederland? Laat het dan uiterlijk 9 december 2022 weten aan Koen Davis, secretaris van de raad van toezicht (k.davis@reclassering.nl). Graag ontvangen we uw cv en een korte motivatie.

02:17

Wij zijn Reclassering Nederland

Geplaatst op 21 november 2022