Nieuws
AdobeStock_206759335_hoofd_blokjes_2.jpeg

Onderzoek Universiteit Leiden: aanpak reclassering veroordeelden terrorisme is effectief

De werkwijze van Reclassering Nederland bij toezicht op en re-integratie van veroordeelden met een extremistische achtergrond is effectief en draagt bij aan lage recidive. De aanpak is in lijn met wetenschappelijke onderzoeken over terrorisme en (gewelddadig) extremisme. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Leiden (ISGA) in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

In het rapport ‘Re-integratie van delinquenten met een extremistische achtergrond: evaluatie van de Nederlandse aanpak’ concluderen de onderzoekers dat controle en toezicht door Reclassering Nederland op deze groep effectief is. Het aantal veroordeelden dat opnieuw de fout ingaat is met 4,4% ‘zeer laag’, aldus de onderzoekers. Van de 159 onderzochte zaken die de reclassering in de periode 2012-2017 onder toezicht had, is de overgrote meerderheid niet opnieuw de fout ingegaan. In zeven gevallen gebeurde dat wel: vier veroordeelden reisden alsnog uit. Drie veroordelen vervielen alsnog in crimineel gedrag.

“Het TER-team heeft de middelen om controle en toezicht effectief uit te voeren en doet dit ook in de praktijk door een combinatie van meldplicht, gespreksvoering, interventies en in veel gevallen elektronische controle”, concluderen de onderzoekers Bart Schuurman en Liesbeth van der Heide. Ze adviseren de informatiedeling tussen de samenwerkingspartners te verbeteren en dat recidive over een langere duur gemeten zou moeten worden. Reclassering Nederland neemt deze aanbevelingen over.

Algemeen directeur Johan Bac van Reclassering Nederland noemt het rapport ‘zeer waardevol’ voor de verdere ontwikkeling van het reclasseringswerk op dit terrein. “Het is goed dat we onze werkwijze laten onderzoeken. Ook nu blijkt dat het team een waardevolle bijdrage levert aan het toezicht op deze doelgroep, en daarmee aan de veiligheid van de samenleving. Iedereen praat over extremisten maar dit team heeft de opdracht om met extremisten te spreken. Dit is vaak een intensief en langdurig toezicht, gebaseerd op de voorwaarden die de rechter heeft opgelegd.”

Team Terrorisme, Extremisme en Radicalisering

Reclassering Nederland heeft sinds 2012 een gespecialiseerd TER (Terrorisme, Extremisme en Radicalisering)-team voor reclasseringswerk met verdachten en veroordeelden van een terroristisch misdrijf. Toen Nederland werd geconfronteerd met oplevend jihadisme en extremisme, bleek er een intensievere aanpak nodig voor de re-integratie van gedetineerde extremisten. Het team adviseert de rechter over bijzondere voorwaarden, houdt toezicht en controleert de naleving van voorwaarden en werkt aan resocialisatie. De experts in het team zoeken naar mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding gericht op het loskomen van het extremistische netwerk.

Geplaatst op 6 november 2018