Nieuws
Minister

Minister Weerwind spreekt in brief waardering uit over reclassering

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming over zijn bezoek aan Reclassering Nederland op 23 december 2022. Minister Weerwind blikt terug op de gesprekken die hij heeft gevoerd met collega’s van de reclassering.
In de gesprekken viel mij op hoe betrokken de medewerkers zijn bij hun werk

"In de gesprekken viel mij op hoe betrokken de medewerkers zijn bij hun werk," schrijft de minister in de brief over zijn bezoek aan de reclassering eind vorig jaar. "Ongeacht of zij rechters adviseren over een passende straf, toezicht houden op de bijzondere voorwaarden of een werkstraf laten uitvoeren: met veel inzet en overtuiging wordt gewerkt aan het voorkomen van nieuwe slachtoffers."

Hoog veiligheidsrisico

Ook staat in de brief meer over de uitdagingen waar we als reclassering mee te maken hebben: "De medewerkers hebben aan mij aangegeven dat zij de doelgroep hebben zien verharden en dat dit ertoe kan leiden dat zij tegen grenzen aanlopen."

In het bijzonder besteedt de minister in de brief aandacht aan toezicht op personen met een hoog veiligheidsrisico dat standaard door twee personen wordt gedaan. "In zeer uitzonderlijke gevallen is de situatie zodanig dat de veiligheid van de reclasseringswerkers ondanks deze maatregelen niet meer kan worden gegarandeerd."

Zoektocht naar juiste balans

De minister laat verder weten dat hij de reclassering ondersteunt in "de zoektocht om de juiste balans te vinden tussen enerzijds het invulling blijven geven aan de taak van de reclassering en anderzijds het beschermen van betrokken medewerkers".

Daarnaast wordt in de brief stilgestaan bij de kostenstijgingen: "Ten slotte ben ik met de reclassering in gesprek over de wijze waarop kostenstijgingen kunnen worden opgevangen om de dienstverlening op peil te houden. Over het budgettaire kader voor 2023 zijn inmiddels afspraken gemaakt en ik hou samen met de reclassering goed de vinger aan de pols.

Werken bij de Reclassering

Heb jij ook altijd betekenisvol werk willen uitvoeren? Bekijk hier onze vacaturepagina en werk met daders om slachtoffers te voorkomen!

Geplaatst op 6 februari 2023