Nieuws
Mariekekoektomgroot

Marieke Koek en Tom Groot blikken terug op acht jaar raad van toezicht Reclassering Nederland

Een warme en open organisatie, met veel betrokken professionals. Zo hebben Marieke Koek en Tom Groot Reclassering Nederland leren kennen als lid van de raad van toezicht. Vanaf respectievelijk 1 juli 2023 en 1 januari 2024 maken zij plaats voor nieuwe leden.

Wat vonden zij van hun tijd in de raad van toezicht? Marieke en Tom blikken terug.

Optimistische boodschap

"Hoe ik terugkijk op mijn periode in de raad van toezicht? Ik vond het mooi om te zien dat er zoveel betrokkenheid, kennis en ervaring is binnen de organisatie," zegt Marieke Koek, president van het gerechtshof Den Haag, die van juli 2015 tot juli 2023 lid was van de raad. "Reclasseringswerkers zijn met alle ketenpartners in gesprek, van gemeenten tot zorg- en veiligheidshuizen en ze bereiken zoveel met deze contacten."
Marieke is vooral te spreken over de 'optimistische boodschap die schuilt in de kerntaak van de reclassering'. "Ieder mens verdient een kans om opnieuw te beginnen, om zo goed en zo snel mogelijk weer mee te kunnen draaien. Het is belangrijk om daar goede begeleiding bij te krijgen, om zo te voorkomen dat het nog eens gebeurt."

Haar ervaringen bij RN neemt Marieke zeker mee in haar werk bij het hof: "Ik ben en blijf ambassadeur van de reclassering. Ik wijs collega’s op de verschillende mogelijkheden die er zijn. Ik heb bijvoorbeeld zelf kunnen zien dat de reclassering al in de PI aanwezig is en kan worden betrokken. Tijdens een raadkamerzitting is dat voor de rechter al nuttige informatie."

Voor de toekomst wenst Marieke RN vooral toe om betekenisvol te blijven. "Ook wens ik RN toe erin te slagen om even betrokken mensen aan te trekken. Vertel veel over jullie belangrijke rol, dan bereik je de juiste nieuwe collega’s."

Spannende tijd

Tom Groot, was hoogleraar Management Accounting en voorzitter vakgroep Accounting aan de VU Amsterdam, is niet alleen lid van de raad van toezicht. Hij is ook voorzitter van de audit-commissie. Tom blijft tot 1 januari lid van de raad van toezicht, en heeft zo nog even de tijd om zijn opvolger te begeleiden en zaken over te dragen. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd in de raad van toezicht?

"Het was een buitengewoon boeiende en spannende tijd. Toen ik begon was ik een muis in een vreemd pakhuis, omdat ik als enige geen juridische achtergrond had en niet werkte in de strafrechtketen. Ook was het een spannende tijd vanwege de veranderende relatie met het ministerie van JenV, onze budgetgever. De begroting werd de afgelopen jaren steeds meer gebaseerd op productie. De vraag is dan: kan RN de afspraken met het ministerie op een goede manier waarmaken? Dat zijn lastige vraagstukken," zegt Tom.

Tom geeft aan dat het de afgelopen jaren is gelukt om 'realistischer te begroten'. "We zijn langzaam gaan werken naar een meerjarenbegroting en een goede financiële administratie. Er is veel gebeurd, daar kijk ik met voldoening op terug." Wel hoopt Tom dat er ook de komende jaren voldoende ruimte is in de taakstelling voor innovatie: “Hoe zorgen we ervoor dat reclasseringswerk ook in de toekomst aan de maatschappelijke vereisten voldoet? We worden aangesproken op productie, maar ook dit behoort tot onze taak."

Liesbeth Spies, voorzitter van de raad van toezicht, bedankt Marieke en Tom voor hun inzet de afgelopen jaren: "Zowel Marieke als Tom zijn op een plezierige manier nieuwsgierig en stelden de goede vragen. Ze hebben door hun werk in de auditcommissie een grote bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de bedrijfsvoering van de reclassering. Hun betrokkenheid bij het werk van de reclassering is groot. Marieke en Tom zijn ook nog eens heel fijne mensen om mee samen te werken. We gaan ze dan ook zeker missen!"

Ook Johan Bac, algemeen directeur, kijkt op een positieve manier terug op de samenwerking met de twee vertrekkende leden van de raad: "Zowel Marieke als Tom nemen na de maximale termijn van 8 jaar afscheid en dat zegt al veel. Ze zijn waardevolle leden van de rvt en de auditcommissie, vanuit hun ervaring in de rechtspraak, wetenschap, bedrijfsvoering. Ik heb afgelopen vijf jaar met veel plezier met ze samengewerkt, zij hielden professioneel en deskundig toezicht op ons, scherp, positief en altijd open en betrokken. Daar worden we als unieke organisatie beter van. Namens RN dank ik Marieke en Tom hartelijk voor deze goede samenwerking. En gelukkig zijn we erin geslaagd om goede opvolgers te vinden, daarover binnenkort meer."

Geplaatst op 22 juni 2023