Regiocontactpersonen

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de verschillende regio's. Via de onderstaande e-mailadressen kunt u de risico informatie aanleveren:

Groningen, Friesland, Drenthe                             

risico-regioB1@reclassering.nl

Flevoland                                                                    

risico-regioB2@reclassering.nl

Utrecht                                                                       

risico-regioB3@reclassering.nl

Noord-Holland                                                          

risico-regioC@reclassering.nl

Overijssel, Gelderland                                           

risico-regioD@reclassering.nl

Zuid-Holland                                                             

risico-regioE@reclassering.nl

Zeeland, West-Brabant 

risico-regioA1@reclassering.nl

Brabant, Limburg                                                      

risico-regioA2@reclassering.nl