Voorwoord Johan Bac jaarverslag 2020

Het gevaar van terugblikken op een jaar dat volledig werd beheerst door de coronapandemie is dat je teveel kijkt naar wat niet meer kon. Terwijl er, en onze raad van toezicht verwoordde dat heel mooi, “zoveel ‘buiten’gewoon is doorgegaan met heel veel improvisatietalent en lenigheid.” 

Bij reclasseringsadvies en -toezicht, de gedragstrainingen en bij de enkelbanden. De werkstraffen werden helaas noodgedwongen een tijd stilgelegd, maar ook daar ging het werk door en hebben de medewerkers van de werkstraf hun talenten ingezet door collega’s uit de brand te helpen bij de complexe taken die we als reclassering hebben of gingen zelf aan de slag op onze projecten. Na de heropening vonden zij de ‘1,5-meter werkstraf’ uit en gingen in weer en wind aan de slag om zo, ondanks alle coronabeperkingen, al weer bijna 10.000 werkstraffen weg te werken. Ik heb dat alles ook met eigen ogen gezien. Vaak online, maar ook op gepaste afstand tijdens live werkbezoeken.

Bestuurlijk is eveneens een hoop werk verzet om het reclasseringswerk draaiende te houden: denk aan het opzetten van een crisisstructuur en het vertalen van de landelijke coronamaatregelen naar maatwerk voor onze organisatie in heldere informatie, protocollen, thuiswerkfaciliteiten, toegepaste ICT en communicatievoorzieningen. Daartoe hebben we in 2020 goed en nauw contact gehouden met de vakbonden en de nieuwe ondernemingsraad.

“Je niet uit het veld laten slaan en het werk opnieuw uitvinden”

Wat het reclasseringswerk zeker geholpen heeft, is de erkenning dat ook reclassering een vitale functie is in de samenleving. Op die manier konden we samen met onze ketenpartners van justitie blijven werken aan de veiligheid in de samenleving. Winst is dat we als keten dichter naar elkaar zijn toegegroeid. En meer oog hebben voor de invloed van beslissingen op elkaars werk.

2020 gaat de boeken in als een veeleisend jaar dat extra inspanningen heeft gevergd, maar ook als een jaar waarin we konden laten zien hoe wendbaar we zijn en hoe we, misschien wel dankzij corona, wisten te innoveren. Dat alles is te danken aan al die medewerkers die elke dag weer, onder soms pittige omstandigheden de schouders eronder hebben gezet. Van de ene op de andere dag al je werk vanuit huis organiseren, betekende nogal wat in de dagelijkse praktijk van medewerkers. Een greep uit hun ervaringen lees je terug in dit jaarverslag. Naast uiteraard een verslag van de raad van toezicht, de feiten & cijfers en een mediaoverzicht, ook die horen in een jaarverslag.

Deze terugblik op een bijzonder jaar in persoonlijke verhalen beveel ik dan ook van harte aan. Veel leesplezier!

Johan Bac
Algemeen directeur

-Terug naar de overzichtspagina van het jaarverslag 2020

“De reclassering heeft een grote stapel werkstraffen liggen, en wij hebben een grote stapel te sorteren kleding liggen” Met de achterstand bij de werkstraffendie we hebben opgelopen door de coronacrisis zoeken we organisaties bij wie we veel werkgestraften kunnen plaatsen, en die daar dan ook nuttig werk doen. Zo’n organisatie is kringlooporganisatie 2Switch. 2Switch zette zijn deuren in het weekend ook voor ons open, zodat 15 tot 20 werkgestraften per dag honderden kilo’s kleding konden verwerken. Johan Bac ging langs en stak zelf zijn handen ook uit de mouwen. 

01:59

Kleding sorteren bij kringloop 2Switch