Samenwerken met de gevangenis

DJI en 3RO willen onderzoeken welke samenwerkingspraktijken het meest effectief en efficiënt zijn en hoe zij het proces van veranderen het beste kunnen faciliteren. Om dat goed te organiseren en de voortgang te volgen is een gezamenlijk programma gestart: Samenwerking DJI&3RO. 

We zetten de spot op acht innovatieve praktijken. In deze ‘experimenten’ gaat het om al doende te ontdekken wat werkt in de praktijk, een ontwikkelingsgerichte benadering dus. Geen blauwdruk vooraf, wel met alle betrokkenen al lerend veranderen. Uit onderzoek weten we dat deze manier van werken betrokkenheid van medewerkers stimuleert en de kans op resultaat vergroot. Elk experiment wordt begeleid door een leerprocesbegeleider. Tegelijkertijd wordt in twee PI’s een selectie-instrument voor reclasseringsinzet ontwikkeld.