Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie

Zasady dotyczące kary pracy na cele społeczne

Otrzymał pan karę pracy na cele społeczne. Resocjalizacja zdecyduje, gdzie będzie pan wykonywał karę. Liczymy się przy tym z pana osobistą sytuacją. Na przykład, czy chodzi pan do szkoły lub czy pan pracuje.

Podczas kary pracy na cele społeczne musi się pan stosować do szeregu zasad. Poniżej znajdzie pan te zasady. Przed przystąpieniem do wykonywania kary pracy na cele społeczne musi pan się podpisać pod tymi zasadami. W ten sposób oświadczy pan, że pan rozumie te zasady. Jeżeli nie będzie się pan stosował do zasad, to zawiadomimy Prokuraturę, w wyniku czego Prokuratura będzie mogła zdecydować, że ma pan trafić do więzienia.

Zasady

1.   Jeżeli pan wykonuje pracę

 • Zawsze przychodzi pan punktualnie do pracy.
 • Czasu podróży nie wlicza się do przepracowanych godzin. Koszty podróży sam pan płaci.
 • Zawsze przynosi pan dowód tożsamości ze sobą do pracy: paszport, dowód tożsamości lub  prawo jazdy.
 • Nie wolno używać telefonu ani innych aparatów.
 • W miejscu wykonywania pracy umówi się pan jakie ubranie będzie pan nosił przy pracy. Jeżeli otrzyma pan ubranie robocze to będzie pan je nosił.
 • Będzie pan zawsze pracował zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, jaką pan otrzyma w miejscu wykonywania pracy na cele społeczne.

2.   Jeżeli nie może pan przyjść do pracy

 • Jest pan chory? Albo powstała sytuacja awaryjna, przez co nie może pan przyjść do pracy? Proszę o tym zawiadomić przed godziną 9.00. W dwóch miejscach zawiadamia pan, że pan nie może przyjść:
  Telefonuje pan do miejsca wykonywania pracy.
  Telefonuje pan do nas do biura resocjalizacji.
 • My będziemy mogli poprosić o dowód pana choroby lub nieobecności, na przykład zaświadczenie lekarskie. Również będziemy mogli zażądać, żeby pan poszedł do lekarza.
 • Możemy również skontrolować czy jest pan chory. Jeżeli przebywa pan gdzieś indziej to musi pan nas o tym zawiadomić.
 • Jeżeli jest jakiś powód, dla którego nie może pan przyjść do pracy, to proszę się zwrócić do nas o zgodę. Jeżeli dostanie pan zgodę, to proszę samemu zawiadomić kierownika pracy, że pana nie będzie lub osobę kontaktową w miejscy wykonywania pracy.
 • Jeżeli nie przepracuje pan jakichś godzin, to będzie pan musiał je nadrobić. Również jeżeli pan nie pracował, bo był pan chory.

3.   Zasady dotyczące alkoholu i narkotyków

 • W pracy nie wolno używać alkoholu ani narkotyków, nie wolno ich też przynosić ze sobą.
 • Podczas pracy nie wolno być pod wpływem alkoholu ani narkotyków.

4.   Jeżeli nie stosuje się pan do zasad

 • Nie stosuje się pan do zasad? To otrzyma pan ostrzeżenie.
 • Nie stosuje się pan do zasad po raz drugi? Wtedy zdecydujemy, czy musi pan przerwać karę pracy na cele społeczne.
 • W niektórych sytuacjach będzie pan musiał natychmiast przerwać karę pracy na cele społeczne, bez ostrzeżenia:
  Jeżeli będzie pan komuś groził, zastraszał, komuś dokuczał. Lub jeżeli będzie pan agresywny.
  Jeżeli przyniesie pan alkohol, narkotyki lub broń.
  Jeżeli będzie pan chciał dać komuś pieniądze, żeby wykonać mniej godzin kary pracy na cele społeczne.
  Jeżeli na miejscu wykonywania pracy zrobi pan coś co jest karalne. W takim przypadku zawsze dokonamy zgłoszenia na policji.
 • Jeżeli zdecydujemy, że musi pan przerwać karę pracy na cele społeczne, to zawiadomimy Prokuraturę Powszechną, że pana kara się nie udała. Konsekwencją tego może być decyzja wymiaru sprawiedliwości, że będzie pan musiał iść do więzienia.

5.   Kiedy i gdzie wykonuje pan karę pracy na cele społeczne?

 • Karę pracy na cele społeczne wykonuje pan w miejscu, w godzinach i dniach, które my wyznaczymy. Będziemy mogli zażądać od pana, żeby pan wziął urlop w swojej pracy.
 • My zdecydujemy do jakiego projektu będzie pan skierowany. Może to być miejsce, do którego będzie pan musiał dojeżdżać: zgodnie z ustawą czas dojazdu może wynosić maksymalnie 3 godziny dziennie.
 • Projekt, do którego będzie pan przydzielony otrzyma od nas informacje o panu potrzebne do wykonania kary pracy na cele społeczne. Pan wyraża na to zgodę.

6.   O czym musi pan nas zawiadomić?

 • Czy jest jakiś powód, że nie może pan wykonywać kary pray na cele społeczne? Proszę do nas od razu zatelefonować.
 • Czy zmieniło się coś ważnego w pana życiu? Na przykład przeprowadza się pan albo będzie pan gdzieś indziej pracował. Albo tymczasowo będzie pan mieszkał gdzieś indziej. Proszę nas o tym natychmiast zawiadomić.

7.   Co musi pan załatwić przed rozpoczęciem kary pracy na cele społeczne?

 • Sam pan załatwia sobie ubezpieczenie. Jeżeli w czasie kary pracy na cele społeczne powstaną koszty medyczne to będzie pan musiał je sam zapłacić. My załatwimy dla pana ubezpieczenie od wypadków i od odpowiedzialności cywilnej, które będą obowiązywać w czasie pracy.
 • Jeżeli otrzymuje pan zasiłek to organizacja wypłacająca zasiłki będzie chciała wiedzieć, że musi pan wykonać karę pracy na cele społeczne. Proszę zawiadomić tę organizację zanim zacznie pan wykonywać karę pracy na cele społeczne. Jeżeli nie zawiadomi ich pan, a organizacja zwróci się do nas z pytaniami, to my będziemy mogli poinformować, że ma pan karę pracy na cele społeczne.
 • Jeżeli jest pan całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy to musi pan poprosić w UWV o listę rodzajów pracy jakie może pan wykonywać. Proszę nam przekazać taką listę.

8.   Jeżeli się pan z nami nie zgadza

 • Jeżeli nie zgadza się pan z naszą decyzją, to może pan złożyć zażalenie. Dopóki procedura ta trwa, jest pan obowiązany, by wykonywać pracę w ramach kary zgodnie z uzgodnieniami i w terminie. Pański termin zakończenia nie ulega zatem zmianie. Może pan zapytać osobę kontaktową w Urzędzie Resocjalizacji jak składa się zażalenie. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej.
 • My będziemy się starannie obchodzić z pana danymi osobowymi. Zasady, których musimy się trzymać są w naszym regulaminie prywatności. O ten regulamin można się zwrócić do osoby kontaktowej w resocjalizacji.