Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Een still van de animatie 200 jaar. Op het plaatje staan drie polaroids. Polaroid 1: 1973, Vroeghulp. Polaroid 2: 1975, Bureau Buitenland. Polaroid 3: 1989, Taakstraf. Ook staan er drie krantenkoppen: reorganisaties, fusies en overheid: wie betaalt bepaalt!

Reclassering Nederland presenteert animatie over 200 jaar geschiedenis

In 1823 begon met de oprichting van ‘Het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen’ de ontstaansgeschiedenis van Reclassering Nederland. In jubileumjaar 2023 presenteren we daarom met trots de animatie: Reclassering al 200 jaar dichtbij.

Hoofdpersoon Ab neemt je daarin mee in de ontwikkelingen van de afgelopen twee eeuwen, die uiteindelijk hebben geleid tot het huidige Reclassering Nederland. Zo zie je onder andere hoe de denkbeelden over het werk veranderden, vrijwilligers plaatsmaakten voor professionals, de rol van overheid toenam, wanneer de enkelband en de werkstraf hun intrede deden en nog veel meer.

“Bart Pausma en Peter van den Hoogen van de afdeling Media & Communicatie van Reclassering Nederland waren betrokken bij de totstandkoming van de animatie: “Die hebben we ter ere van ons 200-jarig bestaan laten maken door Cooler Media”, vertelt Peter. “In het voortraject moesten we hele scherpe keuzes maken over het script van de video. Want 200 jaar geschiedenis terugbrengen naar een video van een paar minuten is natuurlijk geen kinnesinne.” Bart vult aan: “Toch zijn we daar met de zeer enthousiaste hulp van Cooler Media wat mij betreft heel goed in geslaagd. De doelgroep is een beetje zoals je vroeger wel eens op bordspellen zag: van 8 tot 88. De video is dus ook bijzonder geschikt om te tonen aan de wat oudere basisschoolkinderen en in het voortgezet onderwijs.”

Reclassering al 200 jaar dichtbij
In deze animatievideo van Reclassering Nederland wordt uitleg gegeven over de geschiedenis van Reclassering Nederland. Ab, een gevangene, neemt je samen met de voice-over mee door de tijd. Ze laten zien wat er allemaal is veranderd en wat Reclassering Nederland allemaal doet. De animatie visualiseert de tekst van de voice-over.

VOICE-OVER: “Reclassering Nederland. Je hebt vast wel eens van ons gehoord. We werken dagelijks met daders en verdachten om zo nieuwe slachtoffers te voorkomen. Maar hoe is dat eigenlijk ooit ontstaan?”

VROUW: “Dat vraag ik me ook af.”

Een tijdlijn loopt terug tot 1823.

VOICE-OVER: “We gaan terug naar het jaar 1823. De gevangenissen zijn smerig en zaten overvol. Mannen, vrouwen en jongeren zaten bij elkaar opgesloten. Zo ook: Ab. Hij zit in de lik en het ziet er niet al te best voor hem uit.”

AB: “Nou, het is hier echt ranzig.”

VOICE-OVER: “Gelukkig zien een paar hoge heren dit en richtten ze het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen op.”

HOGE HEER: “Dat kan toch niet? Hier moeten we wat aan doen.”

VOICE-OVER: “Zij maken zich hard voor betere omstandigheden binnen de gevangenissen. En geloven dat dit voor gevangenen de weg opent naar het rechte pad.”

AB: “Nou, ik had het beter niet moeten doen.”

VOICE-OVER: “Wanneer de overheid begin twintigste eeuw het belang ziet van reclassering, biedt zij subsidies aan. Er ontstaan daardoor veel verschillende reclassering verenigingen.”

HOGE HEER: “Ieder geloof en politieke voorkeur zijn eigen club.”

AB: “Dames van lichte zeden, landlopers, zwakzinnigen en alcoholisten.”

VOICE-OVER: “Maar om overzicht te bewaren richt het Genootschap de Vereniging van Reclasseringsinstellingen op.
Met een centraal bureau dat in contact staat met de overheid.”

MAN: “Ah fijn, overzicht.”

VOICE-OVER: “Na de Tweede Wereldoorlog verandert er veel. Vrijwilligers maken plaats voor betaalde en goed opgeleide krachten.”

VROUW 2: “Met deze kennis kan ik aan de slag.”

VOICE-OVER: “Ook veranderd in de jaren zestig en zeventig de manier waarop we naar daders kijken.”

AB: “Nou, hoe dan?”

VOICE-OVER: “Eerst vonden we dat de verantwoordelijkheid vooral bij de dader zelf lag. Later verklaarden we criminaliteit
door bijvoorbeeld werkeloosheid, armoede en een slechte jeugd.”

AB: “Zie je nou wel, ik kan er niks aan doen.”

VOICE-OVER: “Maar niet iedereen binnen de reclassering is het hiermee eens.”

VROUW 2: “Zijn we er nou voor de verdachte en dader of voor justitie?”

MAN: “En de maatschappij dan?”

HOGE HEER: “Die arme drommel?”

VOICE-OVER: “We zitten dus in een identiteitscrisis.”

AB: “Een identie wat?”

VOICE-OVER: “Er waait een nieuwe wind van fusies reorganisaties en bezuinigingen. Tot in 1994 Reclassering Nederland ontstaat.”

Een prikbord met een tijdlijn.

VOICE-OVER: “Behalve al die fusies zijn er in die tijd ook veel ontwikkelingen in het reclasseringswerk. Zo doen we sinds 1973
vroeghulp op het politiebureau.”

AB: “Dat is mooi vroeg.”

VOICE-OVER: “Start in 1975 Bureau Buitenland.”

AB: “Gadver, hier zijn de gevangenissen nog steeds overvol en vies.”

VOICE-OVER: “En in 1989 komt de taakstraf officieel in het Wetboek van Strafrecht.”

AB: “Nu kan ik wat bijdragen.”

VOICE-OVER: “In 1995 gaan we ook de enkelband gebruiken.”

AB: “Ja, hij doet het.”

VOICE-OVER: “We zetten ons elke dag in om slachtoffers te voorkomen en de samenleving veiliger te maken.”

AB: “Tegenwoordig vaker buiten dan binnen de gevangenis.”

VOICE-OVER: “Dat klopt Ab. Ons werk begint al als iemand wordt opgepakt.”

AB: “Dat is dus vroeghulp.”

VOICE-OVER: “Vervolgens adviseren we rechters en officieren van justitie over wat nodig is om herhaling van een delict te voorkomen.”

RECHTER: “Met deze informatie kan ik een goede beslissing nemen.”

VOICE-OVER: “Na die beslissing houden we toezicht op daders en controleren of zij zich houden aan de voorwaarden die de rechter heeft opgelegd. Maar we helpen daders ook hun leven weer op de rit te krijgen. We geven gedragstrainingen voor meer zelfinzicht en leren ander gedrag aan.”

AB: “Aha, dus zo zit het.”

VOICE-OVER: “We organiseren dat mensen hun taakstraffen kunnen uitvoeren.”

AB: “Poeh, dat is echt veel informatie. Ik hou het niet meer bij hoor.”

VOICE-OVER: “Ja Ab, dat is heel veel. Maar we doen nog veel meer. Misschien moet je eens kijken op reclassering.nl. Zo zie je wat we nu en in de toekomst nog gaan doen.”

AB: “Ga ik doen.”

Ab zweeft in de ruimte. Hij knipoogt.

Deel op