Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Still van de 'Wij zijn Reclassering Nederland' video. Een man kijkt omhoog.

Een nieuwe corporate film voor Reclassering Nederland

“Elk delict heeft een eigen verhaal, elke dader heeft een eigen verhaal. Maar elke dader blijft vooral ook mens”, vertelt medewerker Nadine in onze nieuwe corporate film die laat zien wie we zijn en waar we voor gaan. Johan Bac, algemeen directeur: “Het is ontzettend belangrijk dat er in de samenleving draagvlak is voor ons werk. Want reclassenten maken onderdeel van dezelfde samenleving. Om slachtoffers te voorkomen is het van belang dat reclassenten voorbereid, onder begeleiding en veilig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Met deze film willen we ons werk meer een gezicht geven en onder een grotere doelgroep bekend maken. Natuurlijk hopen we hiermee ook nieuwe collega’s aan te spreken.”

Goed bewaard geheim

“Uit ons reputatieonderzoek blijkt dat de reclassering nog een goed bewaard geheim is voor veel Nederlanders”, legt Bac uit. “We zijn bijvoorbeeld lang niet zo zichtbaar als de politie. Dat hoeft niet altijd erg te zijn, want zichtbaarheid kan in ons geval soms ook stigmatiserend werken naar reclassenten. Maar maatschappelijk draagvlak creëren voor ons werk is wel essentieel om ons werk goed te kunnen doen. Met deze film willen we de maatschappij daarom laten zien dat we het voor hen doen.”

“Door het criminele gedrag van reclassenten te begrijpen kunnen we het veranderen”

Belangrijkste waarden

In de film zie je de belangrijkste waarden van het vak en de reclasseringswerkers terug. Daarmee wil de organisatie invoelbaar maken wie we zijn en waar we voor gaan. Johan: “We wilden nadrukkelijk geen uitlegvideo maken van wat het werk precies inhoudt. Daarvoor kunnen mensen onze website lezen, of onze andere video’s bekijken. We willen vooral laten zien waarom we met daders aan de slag gaan. En dat we door het criminele gedrag van reclassenten te begrijpen het gedrag kunnen veranderen. Daarmee kunnen we nieuwe delicten voorkomen.”

Reclasseren is complex werk

Daarnaast geeft de film mee dat reclasseren complex werk is. Daarmee willen we bijdragen aan meer nuance over reclassenten en ons werk. “Reclassenten kunnen ook gewoon je buurman zijn. Het verhaal is zelden zwart of wit. Voor reclasseringswerkers is het altijd balanceren tussen het geven van ruimte en vrijheid aan een reclassent om zich te ontwikkelen, en het beschermen van de samenleving en slachtoffers. Dat vonden we belangrijk om te laten zien”, aldus Bac.

We verspreiden de film vanaf vandaag via de eigen kanalen en via betaalde content op Facebook, Instagram en LinkedIn. Het is vooral bedoeld om mensen nieuwsgierig te maken en de (werkenbij)website of social media-kanalen te bezoeken voor meer informatie. Daarnaast wordt de film gebruikt voor interne doelgroepen als nieuwe medewerkers.

Over de productie

HEAT heeft deze film geproduceerd. Het concept is van Ivan Barbosa en Freshmen Media. Regisseur Joep Knevel voerde de productie uit. Onder begeleiding van en samenwerking met de communicatieafdeling van Reclassering Nederland. Het script kwam tot stand aan de hand van interviews met reclasseringswerkers. De reclasseringswerkers in de film zijn zichzelf. De reclassenten in de film zijn acteurs.

Uitgeschreven tekst
VOICE-OVER: In Nederland worden jaarlijks zo’n 80.000 mensen veroordeeld voor een misdrijf. Reclassering Nederland gaat aan de slag met deze mensen om slachtoffers te voorkomen.

VROUW #1: Je leest een dossier en je leest wat iemand gedaan heeft en dat kan heel erg heftig zijn.

(Een vrouw loopt door een gang heen.)

VOICE-OVER: De scheidslijn tussen goed en fout is soms dun. De balans wankel.

VROUW #2: Elk delict heeft een eigen verhaal, elke dader heeft een eigen verhaal, maar elke daders blijft vooral ook mens.

VROUW #1: We praten niks goed, maar goed, je bent wel met elkaar in gesprek om uiteindelijk nieuwe delicten te voorkomen.

(Man loopt over straat heen.)

VOICE-OVER: Ons werk is geen vaste wetenschap. Het is maatwerk.

(Man loopt over de galerij van een flat, een deur gaat open.)

VOICE-OVER: Het blijft mensenwerk.

(Man laat iemand naar binnen.)

MAN 1: Per persoon moet je voelen wat de balans is. Enerzijds heb je afstand en anderzijds heb je nabijheid.

VOICE-OVER: In onze aanpak zoeken we steeds naar het evenwicht tussen controle en eigen regie. Tussen straf en herstel en tussen vrijheid en veiligheid.

(Man geeft de ander een hand.)

MAN #2: Juist samen met onze partners en vrijwilligers kunnen we de mensen die in aanraking zijn gekomen met Reclassering Nederland een plek bieden binnen de maatschappij.

VOICE-OVER: Wij geloven in de veerkracht van mensen en in de kracht om te kunnen veranderen.

(Een vrouw zit in een bus. Een bus met RECLASSERING NEDERLAND erop stopt en de deur gaat open.)

MAN #2: Dat mensen die toch met heel veel weerstand komen, dat je die toch aan het einde van de rit een hand kan geven en zeggen van nou we hebben het toch geflikt.

(Twee mensen geven elkaar een hand en nemen afscheid.)

VOICE-OVER: Wij zijn de verbindende schakel. Tussen begrenzen en begeleiden. Tussen mens en maatschappij. Tussen verleden en toekomst. Wij zijn Reclassering Nederland.

Deel op