Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie
Bob Steensma en Jan Leliveld

Bob Steensma en Jan Leliveld nieuwe leden raad van toezicht Reclassering Nederland

De raad van toezicht van Reclassering Nederland krijgt 2 nieuwe leden. Voormalig hoofdofficier van Justitie Bob Steensma en advocaat Jan Leliveld treden per 1 juli 2023 toe.

Bob Steensma en Jan Leliveld zijn de opvolgers van Marieke Koek, die 1 juli terugtreedt, en Tom Groot, die nog lid is tot 1 januari 2024. Doordat Tom de Groot nog een half jaar aanblijft, is er voldoende ruimte voor een goede overdracht.

Gepaste afstand

Bob Steensma werkte dertig jaar bij het Openbaar Ministerie en daarvoor negen jaar bij het Pieter Baan Centrum. Momenteel is hij lid van de Adviescommissie Voorwaardelijke Invrijheidstelling en van de adviescommissie Schneiders voor de Landelijke Eenheid van de Politie.

“Ik heb de reclasseringsorganisaties altijd gevolgd en met ze te maken gehad. In het PBC tijdens bezoeken aan cliënten en natuurlijk als officier van justitie. Ik heb samen met Reclassering Nederland in Utrecht opgetrokken tijdens een programma ter voorkoming van het mislukken van de werkstraf. Daar kijk ik positief op terug,” zegt Bob.

Waar kijkt hij het meest naar uit? “Onder andere naar de samenwerking met de directie, maar ook om de reclassering als organisatie van dichterbij mee te maken. Het werk van de reclassering heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen als het gaat om kwaliteit. Ik kijk ernaar uit om op gepaste afstand een bijdrage te kunnen leveren.”

Bob wil zich ook hard maken voor het belang van de reclassering in de strafrechtketen: “Het is belangrijk om uit te leggen dat mensen niet alleen maar straf krijgen, maar dat begeleiding daarna onmisbaar is. Niet alleen in het belang van de gestrafte, maar ook van de maatschappij. Dat vergeten mensen nog weleens.”

Na het strafrecht

Jan Leliveld heeft een primeur want hij is de eerste advocaat die toetreedt tot de raad van toezicht. Jan is sinds 1995 advocaat, op dit moment bij Van Doorne Advocaten. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag. Eerder zat hij in het bestuur van de Orde van Advocaten en heeft vanuit die rol te maken gehad met verschillende organisaties in de strafrechtketen.

“Ik ben al langer gegrepen door de mensen die je op zitting voorbij ziet komen en vraag me soms af: waar leidt het strafrecht eigenlijk toe? Bij advocaten, rechters en officieren stopt het vaak na de zitting. Ik vind het belangrijk om ook meer te weten over wat erna met deze mensen gebeurt,” zegt Jan.

Jan kijkt er naar uit de organisatie beter te leren kennen. “Ik ben de eerste advocaat die lid is van de raad van toezicht. Ik hoop dat ik de organisatie vanuit een andere invalshoek een bijdrage kan leveren.” Jan kijkt er ook naar uit om toe te zien hoe de reclassering omgaat met privacy en digitalisering en de soms ingewikkelde positie van reclasseringswerkers.

Meerwaarde

Liesbeth Spies, voorzitter van de raad van toezicht, kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe leden: “Ik ben blij dat Bob en Jan bereid zijn gevonden om tot de raad toe te treden. Niet alleen brengen ze veel kennis van en ervaring met de strafrechtketen met zich mee, ook als nieuwe leden van de auditcommissie zullen zij van meerwaarde zijn.”

Ook de directie laat weten blij te zijn met de toetreding van Bob Steensma en Jan Leliveld tot de raad van toezicht. Johan Bac, algemeen directeur, namens de directie: “Met de toetreding van Bob en Jan halen we veel kennis van de doelgroep en diverse ervaring vanuit het brede strafrechtelijke domein binnen, als (hoofd)officier, advocaat, en rechter-plaatsvervanger. Dat is belangrijk omdat het OM onze belangrijkste opdrachtgever is, maar ook de samenwerking met de advocatuur in toenemende mate belangrijk is voor ons werk, zeker wanneer het nieuwe wetboek van Strafvordering wordt ingevoerd en de advocaat ook onze opdrachtgever kan worden voor adviesrapporten. Beiden zijn ook gewend om organisaties te leiden, te doorgronden en oog te hebben voor de bedrijfsvoeringskant, iets waar zij in de auditcommissie primair toezicht op houden. Ik zie uit naar de samenwerking met Bob en Jan.”

Deel op