Officiële klacht

Komt u er toch niet uit met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende met de interne klachtenregeling? Dan kunt u per brief een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering. U kunt uw brief per post of per e-mail versturen.

Dit moet u doen binnen zes weken na het bespreken van uw klacht met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. Hiervoor geldt het Klachtenreglement Reclassering. U kunt daarbij hulp vragen van een advocaat of vertrouwenspersoon. De klachtencommissie beslist of uw klacht in behandeling wordt genomen.

Als uw klacht door de klachtencommissie in behandeling is genomen, volgt een schriftelijke procedure. Daarna is er meestal een zitting met alle betrokkenen achter gesloten deuren. De klachtencommissie doet binnen enkele weken daarna schriftelijk uitspraak. Zij verklaart uw klacht gegrond of ongegrond en brengt eventueel advies aan ons uit.

Contactgegevens Klachtencommissie

Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

E-mail: Klachtencommissie@3ro.reclassering.nl

Tel nr: 06-11305851 (Het beste bereikbaar op dinsdag en donderdag)

Let op: zolang de klachtenprocedure loopt, moet u de werkstraf of het toezicht gewoon volgens afspraak en binnen de termijn uitvoeren. Uw eindtermijn verandert dus niet.