Carrouselgroep

De Carrouselgroep is een vrijwillige groepstraining voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Dat kan zijn richting hun partner en/of kinderen. De mannen die bij de Carrouselgroep komen, leren beter om te gaan met moeilijke situaties. Ook leren zij hoe ze kunnen voorkomen dat deze situaties escaleren.

Het voorkomen van huiselijk geweld vraagt om een aanpak die past bij de specifieke situatie. Van belang bij de aanpak is dat ook mannen betrokken worden als onderdeel van de oplossing. De trainers van de Carrouselgroep doen dat door tijdens de trainingen in te gaan op de persoonlijke situaties van de deelnemers. Daarnaast worden er praktische manieren aangereikt om grensoverschrijdend gedrag te kunnen voorkomen. Er is sprake van een samenspel tussen de ervaringen van de deelnemers en de expertise van de trainers.

Doel

Het doel van de Carrouselgroep is om de deelnemers inzicht te geven in het ontstaan en voortbestaan van huiselijk geweld, inzicht te geven in het eigen aandeel in dit geweldspatroon en huiselijk geweld te stoppen.

Deelname

De Carrouselgroep is een laagdrempelige groepstraining. Deelname is vrijwillig en gratis voor mannen in de gemeenten die de Carrouselgroep aanbieden. De groep bestaat uit ongeveer zes tot tien mannen, die deelnemen aan acht bijeenkomsten. Omdat de training doorlopend wordt aangeboden, kunnen deelnemers direct starten. Er is geen sprake van een opstartfase, de deelnemers stappen op een al draaiende carrousel, vandaar de naam van deze training.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om met hun gedrag aan de gang te gaan. Daarnaast is een goede beheersing van de Nederlandse taal van belang omdat de analyse van de eigen situatie door middel van gesprekken in het Nederlands een essentieel onderdeel is.

Aanmelding

Deelname kan door verwijzing tot stand komen. Medewerkers van bijvoorbeeld Veilig Thuis, maatschappelijk werkers, praktijkondersteuners van huisartsenpraktijken, sociale wijkteams, politie of reclasseringswerkers kunnen verwijzen naar de Carrouselgroep. Geïnteresseerden kunnen zich ook rechtstreeks zelf aanmelden.

Aanbod

Momenteel loopt de Carrouselgroep in de regio's rond Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Groningen, in Noord en Midden Limburg. Vanaf januari 2024 start er een Carrouselgroep in Den Haag.

Meer informatie

Meer informatie over de Carrouselgroep vindt u in de volgende flyers:

Heeft u belangstelling voor de methodiekbeschrijving (opgesteld door Avans Hogeschool, Prof. Dr. J. Janssen)? Dan kunt u die opvragen door een mail te sturen aan carrouselgroep@reclassering.nl. Ook voor andere vragen of contact kunt u een e-mail sturen naar dit e-mailadres. 

03:22

Wat is de Carrouselgroep en wat doen zij om huiselijk geweld te voorkomen?