Jaarverslag 2019

Werkgestraften die groente oogsten voor de voedselbank, plegers van huiselijk geweld die elkaar elke week een spiegel voorhouden, een kijkje in een dag van een toezichthouder, een veelzijdige vrijwilliger die met zedendaders werkt en nog veel meer interessants vind je terug in ons jaarverslag 2019. Met uiteraard ook de jaarcijfers, het verslag van de raad van toezicht en een voorwoord van onze algemeen directeur Johan Bac.

Voorwoord

Als ik 2019 met twee woorden samenvat, zijn het 'samen' en 'leren'. Het afgelopen jaar zijn we verder gegaan met het vernieuwen van het reclasseringswerk. Met elkaar bínnen de reclassering én samen met bekende en nieuwe partners in de keten en de samenleving. Dat is een reis vol ontdekkingen, met soms wat obstakels, maar vooral mooie praktijkvoorbeelden. ...lees meer.

Voorkomen van crimineel gedrag. Dat is de missie van de reclassering. We zetten onze expertise in om te voorkomen dat mensen die een misdrijf hebben gepleegd in herhaling vervallen. We organiseren de uitvoering van werkstraffen, adviseren de rechterlijke macht en houden toezicht op daders en verdachten, gedurende het strafproces en bij hun terugkeer naar de samenleving. Zo dragen wij bij aan een veilige samenleving en een goed functionerende rechtsstaat.