Wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren is betrekkelijk nieuw. Toch leidt een betere inschatting ervan tot een meer betrouwbare voorspelling van het recidiverisico. Daarin kunnen we nog stappen zetten, concludeert Eefke van Woudenberg in haar onderzoeksrapport ‘Beschermende factoren bij Reclassering Nederland ‘. Een degelijk rapport, dat werd genomineerd voor de Anneke Menger-scriptieprijs.

Eefke schreef haar rapport ter afronding van de masterstudie Forensische Sociaal Professional. Ze koos haar onderwerp na het bijwonen van een college van Vivienne de Vogel, bijzonder lector aan de Hogeschool Utrecht en deskundige op het gebied van risicotaxatie. Eefke: "Ik vond het interessant en inspirerend. Ik realiseerde me dat onze inschatting van recidiverisico’s meer betrouwbaar wordt naarmate we beter rekening houden met beschermende factoren."

Dat van wonen, werk en wederhelft een beschermende invloed uitgaat weet elke reclasseringswerker. Minder vanzelfsprekend is de focus op andere beschermfactoren, als bijvoorbeeld intelligentie, zelfcontrole of geloof. Eefke: "Dat bleek uit audits in deze regio. Beschermende factoren zijn soms lastig te duiden." Dat ervaart ze zelf ook.

Ik ging er automatisch vanuit dat dit een remmende werking op haar stelen zou hebben

Eefke vertelt over een cliënte met een behoorlijk curriculum aan winkeldiefstallen. "Toen werd ze oma. Ik ging er automatisch vanuit dat dit een remmende werking op het stelen zou hebben. Niets bleek minder waar. Ze zat chronisch krap bij kas, maar dat weerhield haar er niet van om haar kleinkind met cadeautjes te overstelpen. Daar had ze zo haar eigen oplossing voor… Ouder of grootouder worden kan een beschermende factor zijn, maar kennelijk niet in dit geval. Zoals een burgerlijk bestaan niet voor iedereen aantrekkelijk genoeg is om op het rechte pad te blijven. Het is een kwestie van grondig doorvragen naar wat werkt."

Workshop

Eefke heeft een missie. Ze wil handvatten aanreiken om beschermende factoren te herkennen en waar mogelijk te versterken. Daarom heeft ze samen met kwaliteitsfunctionaris Mirjam Wildeboer de workshop ‘beschermende factoren’ ontwikkeld. Daarin komt actuele theorie aan bod en wordt aan de hand van casussen geoefend in het herkennen en versterken van beschermende factoren.  Eefke: "We gaan er om te beginnen mee aan de slag in Rotterdam. De teams moeten er wel om vragen; we dringen niks op…"

 

Tekst: Ruud Leffers