In Rotterdam staat een grote loods van CurrentWerkt; uitzendbureau en werkplaats in één. Een plek waar gedetineerden met verplichte dagbesteding, ex-gedetineerden en werkgestraften aan het werk zijn. Het is een bijzonder werkstrafproject want volgens medewerkers werkstraffen Ciré en Emma, die betrokken zijn bij dit project, kunnen werkgestraften hier na het afronden van hun werkstraf ook terecht om een vaste baan te vinden. Een plek waar de mens centraal staat en er een groot geloof is in de potentie van ieder mens, met of zonder turbulent verleden.

CurrentWerkt is opgericht door Hilal Makhoukhi. Hij heeft zelf in de gevangenis gezeten, keerde terug op het rechte pad en besloot ex-gedetineerden te helpen met het vinden van werk. Het uitzendbureau is inmiddels gegroeid en heeft een grote loods met een eigen werkplaats. Hier worden o.a. computeronderdelen uit elkaar gehaald en vogelhuisjes in elkaar gezet. Ciré is vanaf het begin betrokken bij de samenwerking met CurrentWerkt: “Het was direct duidelijk dat dit een ander werkstrafproject is dan anders. Er is veel ruimte voor maatwerk. Eén van onze werkgestraften kan zijn uren inzetten om een compleet nieuwe website voor ze te bouwen. En een andere werkgestrafte, die zelf geen vervoer had, mocht meerijden met een busje voor gedetineerden met verplichte dagbesteding uit de PI. Tot nu toe is iedereen die we er plaatsen bijzonder positief.”

Iedereen wordt er geaccepteerd en met die gedachte worden ze begeleid naar iets dat bij ze past

Gemoedelijke sfeer

De sfeer is volgens Ciré en Emma heel gemoedelijk. Emma: “Er heerst een fijne sfeer en dat motiveert onze cliënten. Iedereen wordt er geaccepteerd en met die gedachte worden ze begeleid naar iets dat bij ze past, waarbij er altijd rekening gehouden wordt met omstandigheden.” Een van de eerste vrouwelijke werkgestraften die daar geplaatst werd, was in eerste instantie wat huiverig. “Ze was bang dat al die mannen in de werkplaats haar constant zouden aanstaren,” vertelt Emma. “Om haar een gevoel van veiligheid te geven mocht ze via een andere ingang naar binnen, maar na een week belde ze me op om te vertellen dat ze niet begreep waar ze zich zo druk om had gemaakt. Nadat ze haar werkstrafuren had afgerond is ze gebleven als medewerkster bij CurrentWerkt zelf als intercedent. Ze onderhoudt contact met werkgevers en bemiddelt kandidaten naar betaald werk.”

Toegevoegde waarde

Want bij enkel een werkstraf uitvoeren hoeft het voor CurrentWerkt niet te blijven. Als een werkstraf is afgerond, helpen ze graag met het vinden van een baan. Ciré: “Ze hebben een breed netwerk van werkgevers, waar oud-werkgestraften en ex-gedetineerden een contract kunnen krijgen. En daarnaast helpen ze zelfs met het behalen van de juiste papieren.” Dat is dan ook de grote toegevoegde waarde van dit bijzondere werkstrafproject. Er zijn inmiddels al tientallen oud-werkgestraften geholpen aan een baan. Emma: “Ze observeren de werkgestraften , begeleiden hen en als ze willen, mogen ze langer blijven. Normaal is de deur dicht zodra de werkstrafuren zijn afgerond, maar CurrentWerkt ziet deze mensen als werkzoekenden. Daarnaast mogen ze ook blijven als vrijwilligers voor een dagbesteding. En dat ze een verschil maken merken wij. Sommige mensen hebben van het project gehoord en vragen bij de intake uit zichzelf of ze daar hun werkstraf mogen uitvoeren. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

CurrentWerkt vult een gat op voor ex-gedetineerden én werkgestraften zonder vast werk

Klaar? Trakteren!

“Wat we ook zien, is dat de mensen die er komen elkaar gemotiveerd houden,” vertelt Ciré. “Ze zijn er niet alleen om zichzelf te verbeteren, maar helpen ook elkaar. Een van de jongens die we daar hebben geplaatst deed in het begin wat stoer. Zo van ‘ik blijf lekker passief zitten, stuur me maar de bak in.’ Maar er werken daar ook mensen die 14 jaar gezeten hebben. Die vertellen zo’n jongen dan wat dat met ze heeft gedaan en motiveren hem om wél wat van zijn leven te maken. En toen hij klaar was, trakteerde hij de hele groep, zoals velen dat daar doen.”

Opleiden, coachen en begeleiden

Ciré en Emma zijn net als de werkgestraften positief. Het is dan ook een succesvol bedrijf dat mensen echt verder helpt. Voor nu alleen nog in Rotterdam en omgeving, maar er zijn plannen om uit te breiden en dat is een mooie ontwikkeling volgens beiden. Emma: “Het hoofddoel is daar niet alleen de werkstraf positief afronden, het is meer dan dat. CurrentWerkt vult een gat op voor ex-gedetineerden én werkgestraften zonder vast werk. Alles draait om een duwtje in de goede richting.” Ciré vult haar enthousiast aan: “Het mooie is dat zij dat kunnen doen. Wij hebben beperkt de tijd, het houdt op nadat de werkstrafuren zijn afgerond. We zouden ze graag helpen, maar dat is onze functie niet. Zij kunnen echt die stap zetten: opleiden, coachen en begeleiden naar betaald werk. Positief voor deze mensen én de maatschappij.”