In een ver verleden begonnen ze samen hun carrière als gevangenisbewaarder, maar onlangs ontvingen Ferry van Aagten en Linda Biesot namens Reclassering Nederland een Indonesische delegatie. Met daarin hoge vertegenwoordigers van justitie, reclassering, politie en gevangeniswezen. Tijdens werkbezoeken bij de reclassering en verschillende ketenpartners kreeg de delegatie een kijk in hoe de samenwerking verloopt in de Nederlandse praktijk. Een praktijk die flink verschilt van de Indonesische. “Het doel was om van elkaar te leren en het centrale thema van het bezoek was ketensamenwerking”, licht Linda toe.

Zowel accountmanager sociaal domein Linda als unitmanager Ferry hebben veel praktijkervaring met het reclasseringswerk èn Indonesische roots, wat hun betrokkenheid bij dit bezoek een extra dimensie gaf. Linda: “Wanneer je hart hebt voor het reclasseringswerk en je mag inzetten om dat in het land van je ouders en grootouders verder te brengen is dat bijzonder. Ferry en ik gebruiken het ook bewust om het ijs te breken door in een presentatie bijvoorbeeld foto’s te laten zien van onze oma’s. Twee inlandse vrouwen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dat breekt het ijs. En ik merk ook dat onze achtergrond deuren opent of helpt om de gesprekken te voeren met de benen op tafel. Dat laat wat mij betreft ook weer eens de meerwaarde zien van het hebben van diversiteit in je organisatie.”

Zaadjes geplant

Zowel Ferry als Linda zetten zich al langer in voor kennisdeling met Indonesië op het gebied van reclassering. Ferry heeft in samenwerking met Saxion Hogeschool, het Centre for International legal Cooporation (CILC) en Bureau buitenland gewerkt om tweemaandelijks online trainingen op te zetten voor medewerkers van de reclassering in Indonesië. “Ter plaatse maar later ook online toen corona zich aandeed. We organiseren nu al enige tijd succesvolle tweemaandelijkse online themabijeenkomsten en gaan later dit jaar weer ter plekke training geven , licht Ferry toe.

Het idee om trainingen te gaan geven ontstond toen Ferry en Linda in 2019 met een delegatie van Saxion Hogeschool naar Indonesië afgereisde, waarbij ze bij verschillende organisaties en instanties op bezoek gingen. Daar werden ook de zaadjes geplant voor het werkbezoek in Nederland.

Veel interesse

Ferry: “We bezochten onder andere de Hoge Raad, tehuizen, een gerechtshof, Penitentiaire inrichting, Politie en De Hogeschool voor Social Work in Bandung. Vrij hoog bezoek allemaal. Zij waren allemaal erg geïnteresseerd in de Nederlandse situatie. Wij vroegen hen wat ze dachten nodig te hebben. Dat kwam in het kort neer op trainingen voor uitvoerende medewerkers maar ook bewustwording over hoe zaken anders geregeld kunnen worden. En verder waren ze heel benieuwd hoe de ketenpartners in Nederland samenwerken. De wens voor een werkbezoek in Nederland was er dan ook al eerder. Dat kon toen echter niet doorgaan in verband met corona. Nu gelukkig wel.”

 

Zij waren allemaal erg geïnteresseerd in de Nederlandse situatie. Wij vroegen hen wat ze dachten nodig te hebben.

Zo’n 15 man

Terwijl we in Nederland het fenomeen van sluitende gevangenissen kennen is dat in Indonesië wel anders. Ferry: “Het land kampt met een groot cellentekort. Illustratief daarvoor was toen we de delegatie in de PI Arnhem een tweepersoonscel lieten zien. Al snel werd duidelijk dat ze in een dergelijke ruimte daar zo’n 15 man zouden opsluiten. Dat de gevangenissen zo vol zitten heeft grotendeels ook te maken met strenge minimumstraffen voor drugsbezit. Voor een jointje op zak kun je vier jaar cel krijgen.”

Afkeuring èn nieuwsgierigheid

Dat een bezoek aan een coffeeshop ook op het programma stond was daarom extra bijzonder.  Ferry: “We wilden laten zien dat softdrugsgebruik niet altijd tot grote problemen hoeft te leiden. Het was ook heel mooi dat er twee wijkagenten aanwezig waren die een toelichting gaven. Zo konden we laten zien dat het gedogen van softdrugs er niet voor zorgt dat ‘iedereen’ in Nederland aan de drugs raakt en dat er goede samenwerking is tussen Politie en coffeeshop. Ik zag bij de delegatie in eerste instantie verbazing en wat afkeuring, maar uit het goede gesprek daarna bleek vooral ook veel nieuwsgierigheid. Die nieuwsgierigheid zagen wij en de betrokken ketenpartners de hele week terugkomen.”

Bewustwording

Ferry: "Er waren veel vragen over het hoe, waarom en de kosten van allerlei zaken. Er is duidelijk interesse om zaken anders aan te pakken. Ook op het gebied van aanpassingen en hervormingen in het Wetboek van Strafrecht. Dat is wel een geleidelijk proces dat tijd nodig heeft. De cultuur is anders, reclasseringswerkers lopen er bijvoorbeeld in uniform. Veel staat nog in de kinderschoenen of is er nog niet. Op het gebied van ketensamenwerking is ruimte voor groei. En vergis je niet, het moet allemaal op veel grotere schaal gerealiseerd worden dan hier. Wij zijn met 18 miljoen mensen, in Indonesië wonen ruim 267 miljoen mensen. Wel lijkt er op alle niveaus meer bewustwording te komen over dat strenger straffen of meer gevangenissen bouwen niet de oplossing is. Op het gebied van alternatieve sancties is nog een wereld te winnen. Wij leveren graag een positieve bijdrage aan de ontwikkeling daarvan.”

Niet alleen

Linda en Ferry zijn er duidelijk over: “Dat doen we niet alleen. Onze dank gaat dan ook uit naar onze algemeen directeur Johan Bac, Jochum Wildeman, Raymond Swennehuis en Michiel van Herpen van Bureau Buitenland, Trainster Selina Pelupessy, Adeline Tibakweitira van het CILC, Paul Nijman van Saxion Hogeschool en alle anderen die zich hiervoor inzetten en het bezoek van de Indonesische delegatie mogelijk hebben gemaakt.”

Interesse in een baan bij Reclassering Nederland? Kijk op werkenbij.reclassering.nl