Het is zomer 2017 als toezichthouder Ton Starrenburg wordt gebeld door Floor Jansen, strategisch adviseur voor Team High Tech Crime van de politie. Of hij eens wil meedenken over een idee dat ze hebben om jonge hackers die voor het eerst met justitie in aanraking komen, weer op het rechte pad te krijgen. Enkele maanden later ziet de pilot van Hack_right het levenslicht.

Wat is Hack_right?
Jonge hackers die als first offender de wet overtreden, vormen een groeiend probleem: in de afgelopen tien jaar verzesvoudigde het aantal criminele hackers die voorkomen in strafzaken bij het Openbaar Ministerie. Maar hoe straf je deze jongens, die vaak heel jong en vooral ook onwetend zijn? Tuurlijk, je kunt ze laten schoffelen in een plantsoen, maar is het niet veel beter als je ze hun kennis, kunde en talent ten goede laat inzetten? Ton: “Het programma Hack_right haakt hier perfect op in. Het doel is om recidive bij deze jongens te voorkomen en hun cybertalent binnen de kaders van de wet door te ontwikkelen.”

 

Vaak hebben hackers geen idee van de consequenties van hun daden

Vier modules
Ton: “Hack_right bestaat uit vier modules, waarvan de eerste ‘herstel’ is: tijdens deze fase krijgen de jongens inzicht in wat ze nu eigenlijk gedaan hebben, wie hun slachtoffers zijn en hoe die onder hun acties geleden hebben. Vaak hebben ze daarvan geen enkel idee.” 
De tweede module is ‘training’: wat mag wel en niet volgens de Nederlandse wet, wat wordt beschouwd als ethisch hacken en waarom, en hoe kunnen de hackers hun vaardigheden versterken?  
In de derde module, ‘coaching’,  maken hackers intensief kennis met mensen en organisaties waarin ze hun kennis en behoeften op een positieve manier kwijt kunnen. Ze worden een tijdje door een coach onder de hoede genomen.
Als laatste krijgen hackers mooie alternatieven voor cybercrime aangeboden. Waarin kun jij je skills kwijt, maar maak je geen slachtoffers? Denk aan workshops geven, voorlichting op scholen of ontwikkeling van games. Ton: “Daders hoeven niet alle modules te doorlopen. Elke module draagt op zijn manier bij aan gedragsverandering, en de officier van justitie bepaalt in samenspraak met ons welke modules voor de jonge dader het meest geschikt zijn. Uiteindelijk is het het belangrijkst dat slachtoffers voorkomen worden en de dader met de gevolgen van zijn handelen geconfronteerd wordt.”

Wat zijn hierna de plannen?
Tot nu toe hebben vier jongens met succes het Hack_right programma doorlopen. Smaakt het naar meer? Ton: “Zeker! We zijn ervan overtuigd dat we er op deze manier voor kunnen zorgen dat deze jongens resocialiseren en zo minder snel recidiveren. Maar we gaan ook voor uitbreiding: we willen zogenaamde ‘money mules’ (jongeren die hun bankrekening ter beschikking stellen voor witwaspraktijken, red.) een zelfde programma gaan aanbieden. Zij moeten op scholen voorlichting geven over wat ze hebben gedaan, wat daar de strafrechtelijke consequenties van waren, maar ook vooral wat de gevolgen waren voor henzelf. Vaak zijn die consequenties vele malen groter dan menigeen vermoedt.”

Hou onze website in de gaten voor meer over Hack_right en de ontwikkelingen op het gebied van ‘money mules’.