Nieuws
vergeetmeniet_kamer.jpg

Virtual Reality succesvol in training partnergeweld

Het Virtual Reality project ‘Vergeet Mij Niet’ werkt goed als onderdeel van BORG, de training voor daders van partnergeweld.

Het met behulp van een VR-bril meemaken van een ruzie tussen ouders vanuit het perspectief van een 7-jarig kind is een waardevolle aanvulling op de training. Deelnemers die vóór de simulatie moeite hadden om zich in te leven, durfden zich erna kwetsbaar op te stellen. Het lukte deelnemers te reflecteren op hun gedrag; ze konden zich beter verplaatsen in de situatie en de gevoelens van hun kinderen. Ook kregen ze meer inzicht in de schadelijke gevolgen van geweld. Dit blijkt uit het onderzoek van Renée Henskens, Jolanda Mooij, Christel van Zon, Lisette Schoutens van Reclassering Nederland en Bernd Wondergem, innovatiemanager bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Virtual Reality

In de VR-simulatie in de training Beëindig Onderling Relationeel Geweld (BORG) heeft de deelnemer de rol van een jongen van 7 jaar. De jongen maakt een ruzie mee tussen zijn ouders, op de achtergrond huilt zijn babyzusje. De deelnemer ervaart op deze manier een mix aan emoties. Uiteindelijk leidt dit tot empathie voor het kind en de partner (moeder).

Vervolgpilot

De pilot levert een aantal aandachtspunten op. Deze worden meegenomen in het vervolgtraject. Zo gaan de trainers de deelnemers beter voorbereiden op deelname aan de VR-simulatie. Mannen zonder kinderen krijgen een andere aanpak dan vaders. De VR-simulatie krijgt ook enkele aanpassingen en uitbreidingen. De omgeving en animaties gaan er realistischer uitzien. Ook zit er straks een extra personage in de simulatie: een oudere zus. De implementatie van de nieuwe versie volgt waarschijnlijk eind 2018.

Geplaatst op 8 mei 2018