Nieuws
bericht-NRC.jpg

Toelichting op delen informatie door Reclassering Nederland

NRC publiceerde gisteren online twee artikelen waarin aandacht is voor de aanpak van Reclassering Nederland bij verdachten en veroordeelden van aan terrorisme gerelateerde delicten. Dit naar aanleiding van de ervaringen van een 28-jarige veroordeelde Syriëganger en een onlangs verschenen evaluatierapport van de Universiteit Leiden over deze aanpak.

De krant schrijft op basis van het rapport en een interne mailwisseling dat de reclassering informatie over cliënten deelt met de politie, zonder te weten of dit mag.

De reclassering is onafhankelijk en voert binnen een justitieel kader in opdracht van het Openbaar Ministerie rechterlijke vonnissen uit. Reclassering Nederland mag binnen de wettelijke kaders informatie delen, als daar een noodzaak voor is, bijvoorbeeld als er gevaar dreigt voor de nationale veiligheid. Dat is altijd een zorgvuldige, maar ook lastige afweging, tussen de belangen van de cliënt en de veiligheid van de maatschappij.

Lees hieronder onze uitgebreidere toelichting op het delen van informatie met bevoegde instanties:

Reclassering Nederland is net als andere overheidsinstanties gebonden aan de privacywetgeving en hanteert een zorgvuldig beleid om de privacy van cliënten te beschermen. Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk dat de reclassering gegevens deelt met bevoegde instanties. Wanneer de nationale veiligheid in het geding is, er een gevaar dreigt voor de openbare veiligheid of voor het voorkomen van ernstige strafbare feiten beschouwen wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om soms informatie te delen met de bevoegde justitiële ketenpartners. Dit geldt naast aan terrorisme gerelateerde delicten ook bij andere aan ons bekend geworden strafbare feiten of bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De reclassering maakt steeds een zorgvuldige afweging tussen de belangen van een cliënt en het belang van de maatschappij bij dit soort uitzonderingsgronden. Dat is altijd maatwerk. In elke individuele zaak maken we deze afwegingen, en dat zorgt soms voor dilemma’s die eigen zijn aan dit complexe werkterrein. Uiteraard heeft de wijze van informatiedeling onze aandacht. We laten onze aanpak voortdurend onderzoeken om te bezien of we zaken kunnen verbeteren, zoals ook het geval is met genoemd onderzoek van de Universiteit Leiden.

Er zijn bij ons geen officiële klachten bekend van aan terrorisme gerelateerde cliënten op dit punt. Het kan voorkomen dat cliënten klachten hebben over het optreden van Reclassering Nederland. Wij nemen die altijd serieus. Daarvoor hebben wij een speciale klachtenregeling, er is een onafhankelijke klachtencommissie die het handelen van de reclassering beoordeelt.

 

Geplaatst op 10 januari 2019