Naar de hoofdinhoud Naar de navigatie

Stilstaan is geen optie

Wij zijn de reclassering. Wij werken met daders om slachtoffers te voorkomen. Of het nu gaat om daders van zware delicten of van lichte vergrijpen, we willen mensen op het rechte pad helpen en houden. Dat doen we door reclassenten te motiveren voor en begeleiden naar een leven zonder criminaliteit. Daarbij beheersen we de risico’s voor de samenleving en slachtoffers zoveel mogelijk.

Kan ik onderdak vinden? Hoeveel geld hou ik aan het einde van de maand over? Is passende (forensische) zorg tijdig beschikbaar? Hoe hou ik mezelf staande in complexe, gedigitaliseerde procedures bij grote uitvoeringsorganisaties?

Actuele maatschappelijke vraagstukken hebben concrete gevolgen voor alle Nederlanders, maar raken zeker reclassenten. Ook voor hen zijn deze zaken essentieel voor een goede plek in de maatschappij. Het is om die reden van groot belang dat doorbraken gerealiseerd worden in deze complexe vraagstukken. Er zijn serieuze zorgen over georganiseerde misdaad (ondermijning) en jeugdcriminaliteit, maar onze samenleving is afgelopen jaren gewend geraakt aan alsmaar dalende criminaliteitscijfers. Dat biedt geen garantie voor de toekomst. Investeren in de reclassering is verstandig nu elke euro die we hieraan besteden de samenleving het dubbele oplevert.

We kunnen het ons niet veroorloven om stil te staan nu het kabinet is gevallen. Ruim 75.000 reclassenten zijn aan de reclassering toevertrouwd door de rechter, het OM of het gevangeniswezen. Met ruim 3.000 medewerkers blijven we ons dag-in-dag-uit en met hart en ziel voor onze maatschappelijke opdracht inzetten. Dat gaat niet vanzelf. Op korte termijn zijn concrete veranderingen nodig om het effect van ons werk te blijven garanderen.

We vragen:

  • Maak nu werk van een modern en toekomstbestendig sanctiestelsel. Partijen in de strafrechtketen en daarbuiten hebben concrete en onderbouwde voorstellen gedaan om effectiever en goedkoper te straffen en waarmee recht wordt gedaan aan de belangen van slachtoffers, daders en de maatschappij (bijvoorbeeld flexibele inzet van de taakstraf en inzet van elektronische detentie). Het is een maatschappelijk verlies dat besluiten lang op zich laten wachten. Op dit moment doen we bovendien ervaring op met reclasseren vanuit gevangenissen en een grotere inzet op preventie om (doorgroei naar) georganiseerde criminaliteit te voorkomen. Er zijn besluiten nodig om dit in ons reguliere werk op te nemen en te voorkomen dat we de opgebouwde ervaring verliezen.

 

  • Geef ons de ruimte om ons werk effectief en met oog voor de reclassent, slachtoffers en de samenleving te doen. Onze medewerkers verdienen het vertrouwen dat zij hun inzet bepalen op basis van wat het beste is voor de 75 duizend reclassenten en de maatschappij. De wijze van verantwoorden moet hierop aansluiten. Om ons werk op een goede en veilige manier te kunnen blijven doen, moet ons belangrijkste ICT-systeem worden vernieuwd, voldoende ruimte beschikbaar zijn voor een passende arbeidsvoorwaarden, voldoende zorg en begeleiding beschikbaar zijn en – voor een overigens zeer beperkte groep reclassenten – anoniem werken mogelijk worden.
    We zijn er trots op dat we al 200 jaar reclasseren. We zijn er altijd, overal en voor iedereen die aan ons is toevertrouwd. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt continue ontwikkeling en dat kan niet zonder concrete politieke steun.

Deel op