Nieuws
Inspectierapport

Reactie op artikel Brabantse zedendelinquent

Vandaag staat in BN de Stem een artikel over een Brabantse zedendelinquent. De man in kwestie stond onder toezicht van Reclassering Nederland. Dus ook onze organisatie is benaderd voor dit artikel. Hieronder lees je onze aanvullende toelichting.

Het is in de eerste plaats verschrikkelijk wat de slachtoffers van de heer B is overkomen. Een dergelijke gebeurtenis is ontwrichtend voor de levens van deze mensen. Reclassering Nederland werkt met verdachten en daders om zo nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dit doen we met een mix van controle en begeleiding. De doelgroep waar we mee werken is complex. Soms werken we met mensen die al van jongs af aan (ernstige) delicten plegen. Bij een deel van de daders waar de reclassering mee werkt kost het veel inspanning om tot gedragsverandering te komen. En soms lukt het helaas ook niet. Reclasseringswerk is en blijft mensenwerk. Als een cliënt een ernstig misdrijf pleegt tijdens een toezicht, is dit ook voor onze medewerkers een zeer ingrijpende gebeurtenis.

Samenwerking

Vanwege het acuut ontstaan van gebrek aan woonruimte eind augustus 2017 hebben de reclassering, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) als een tijdelijke noodsituatie toegestaan dat betrokkene tijdelijk bij zijn moeder mocht wonen. Ook het Veiligheidshuis werd hierover geïnformeerd. Het alternatief was dat hij op straat zou komen te staan wat als nog meer risico verhogend werd ingeschat. Alle partijen waren het erover eens dat dit een tijdelijke situatie was die niet te lang kon en mocht duren. De reclassering bleef zich inspannen om andere woonruimte te zoeken. Helaas ging de heer B. kort daarna opnieuw de fout in en werd hij aangehouden voor een steekincident op 13 september 2017.

Huisvesting

Ook in andere zaken lopen we als Reclassering Nederland aan tegen grenzen bij het huisvesten van ex-gedetineerden. Zeker als het gaat om complexe cliënten en/of cliënten met een delict geschiedenis op het gebied van ernstig geweld of zeden. Veel (zorg) instellingen kunnen (of durven) deze complexiteit niet aan. En ook gemeenten zijn soms huiverig of stellen als voorwaarde dat iemand binding met de gemeente heeft. Daarnaast is het zonder inkomen, inschrijfadres of de juiste papieren vaak lastig om aan woonruimte of een verblijfsplek te komen.

Toezicht

De rechter oordeelt over de straf voor een gepleegd delict. Hij/zij bepaalt of, en hoe lang iemand de cel in moet of behandeld moet worden. Na het uitzitten van de straf is er altijd een moment waarop de gestrafte weer vrijkomt en aansluitend onder toezicht kan komen te staan van de reclassering. Bij reclasseringstoezicht moet je je houden aan voorwaarden die zijn opgelegd door de rechter of het Openbaar Ministerie. Bijvoorbeeld: een meldplicht, enkelband, locatieverbod of behandelverplichting.

Reclasseringstoezicht houdt in dat je je aan die voorwaarden moet houden, maar de reclassering kan niet 24/7 in de buurt van een cliënt zijn. Wij zijn ook geen opsporingsorganisatie zoals de politie, en wij bepalen ook niet of iemand wel of niet vast te komt zitten. Bij een overtreding van de bijzondere voorwaarden kan het Openbaar Ministerie maatregelen nemen. Bijvoorbeeld: een waarschuwingsgesprek of aan de rechter vragen om alsnog een straf ten uitvoer te leggen (TUL). Toezicht is altijd maatwerk, afhankelijk van de persoon en bijzondere voorwaarden die zijn opgelegd. Daarbij heeft de reclassering ook contact met andere partijen zoals het OM, de persoonlijke kring van een cliënt, de politie, gemeente en eventuele behandelaars. Jaarlijks houdt de reclassering toezicht op zo’n 16.000 verdachten en daders. Meer over toezicht: https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/toezicht

Melden

Reclassering Nederland bekijkt in zaken waarbij een cliënt opnieuw in de fout is gegaan altijd hoe er gehandeld is en waarom. Ook melden we dit soort incidenten altijd bij het Ministerie van J&V. Dat hebben we ook in deze zaak gedaan. Als er Inspectieonderzoeken worden ingesteld naar aanleiding van incidenten werken wij ook altijd volledig mee. Het artikel uit BN de Stem lees je hier. 

Geplaatst op 12 juni 2021