Nieuws
Rob Voss Foto TAAKSTRAF 01

Advies aan ministerie J&V: geen noodzaak uitbreiding taakstrafverbod

De reclassering ziet geen noodzaak voor uitbreiding van het taakstrafverbod. In een nieuw wetsvoorstel wil het kabinet het opleggen van een werkstraf verbieden als er sprake is van geweld tegen hulpverleners. Algemeen directeur Johan Bac: “Vooropgesteld: ik vind elke vorm van geweld tegen hulpverleners onacceptabel. Ook onze medewerkers krijgen daarmee te maken. Soms is alleen een celstraf passend en dat zien rechters ook: in 40% van dit soort zaken wordt nu al een celstraf opgelegd. Rechters zijn goed in staat om rekening te houden met alle omstandigheden van slachtoffers en verdachten bij het opleggen van een passende sanctie. Een taakstrafverbod is onnodig beperkend." Dit standpunt is verwerkt in een advies dat Reclassering Nederland vandaag naar het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft gestuurd.

Volwaardige hoofdstraf

De werkstraf is sinds 2001 een volwaardige hoofdstraf, net als de geldboete en een celstraf. Bac: “Mijn bezwaar tegen dit wetsvoorstel is dat die ten onrechte de suggestie wekt dat de werkstraf niet werkt. Dat klopt niet, want een werkstraf is een volwaardige en bewezen effectieve straf. Het is niet vrijblijvend, het is hard werken in de openbaarheid en mensen doen iets terug voor de maatschappij in plaats van dat ze de maatschappij alleen maar geld kosten.”

Bijdrage aan maatschappij

Een dag cel kost de staat ongeveer 250 euro. Een werkstraf minder dan de helft. Het ouderwetse beeld van werkgestraften die saai en onzinnig werk verrichten is anno 2019 achterhaald. Werkgestraften gaan aan de slag bij bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, de moestuin van de voedselbank of onderhouden buurthuizen, sporthallen en parken. Op die manier leveren ze een bijdrage aan de maatschappij. In 2018 ging het om bijna 1,9 miljoen uren aan werkstraf die ten goede kwamen aan de samenleving.

Minder recidive

Bac: “Onze belangrijkste taak is voorkomen dat veroordeelden in herhaling vallen en nieuwe slachtoffers maken. Uit onderzoek blijkt dat veroordeelden die een werkstraf uitvoeren minder snel in crimineel gedrag terugvallen. Werkgestraften gaan 47 procent minder vaak opnieuw in de fout dan mensen die een korte gevangenisstraf hebben uitgezeten.”

Niet ontlopen

De reclassering is verantwoordelijk voor toezicht op de tenuitvoerlegging van de werkstraffen in Nederland. In 2018 kregen ruim 30 duizend mensen een werkstraf. De werkstraf werd afgemaakt door 86% van de veroordeelden. Degenen die hun straf niet afmaakten ontliepen die niet. Voor elke twee uur die niet gewerkt werd, moest iemand een dag de cel in.

Hier leest u ons advies over het taakstrafverbod aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Foto: Rob Voss

 

Geplaatst op 17 december 2019