Organisatie


De verschillende reclasseringstaken worden uitgevoerd door drie organisaties.

•    Reclassering Nederland
•    Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
•    Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is een constante factor in de veiligheidsketen. Dat betekent dat wij vanaf het begin -als iemand wordt aangehouden door de politie- tot het eind -als een verdachte of dader weer naar de samenleving terugkeert- bij het strafproces betrokken zijn. Ons werk is een wezenlijke aanvulling op het werk van strafrechtelijke en vele andere instanties. Zo werken we nauw samen met:

•    Politie
•    Openbaar Ministerie
•    Rechtbanken
•    Gevangenissen
•    Gemeenten
•    (Forensische) Psychiatrie
•    Verslavingszorg
•    Woningbouwverenigingen
•    Maatschappelijk werk
•    Bedrijfsleven
•    Sport- en andere vrijwilligersorganisaties

Raad van toezicht 
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies, voorzitter
Mevrouw mr. dr. P.M. Schuyt
De heer drs. J. Hamming
Mevrouw mr. M.W. Koek
De heer prof. dr. T.L.C.M. Groot

Secretaris Raad van toezicht: mevrouw C. Hessel
c.hessel@reclassering.nl

Correspondentieadres: Postbus 8215, 3503 RE, Utrecht

Bestuur
De heer mr. drs. J.J.H.M. van Gennip, voorzitter

Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is onderdeel van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. LJ&R biedt professionele hulp aan jongeren, volwassenen en gezinnen, die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. LJ&R is een landelijk werkende organisatie met ruim 15 vestigingen in het land en telt ruim 560 medewerkers.

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) is een netwerkorganisatie bestaande uit een stafbureau en elf verslavingszorginstellingen met een reclasseringserkenning. De SVG begeleidt verslaafden die een strafbaar feit hebben gepleegd of hiervan worden verdacht. Dat vraagt om het combineren van kennis van reclassering en verslaving.
 


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten