Missie en visie


Missie
Reclassering Nederland draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.

Visie
Daders zijn verantwoordelijk voor het delict en hun eigen gedrag. Justitiële autoriteiten beslissen over de consequenties. Voor daders die door handicap of psychische gesteldheid niet in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, vindt doorgaans toeleiding naar zorg plaats.

Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Je verantwoordelijk opstellen is aan te leren. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak. Rekening houdend met de risico’s voor de samenleving. En controlerend waar nodig.

Ook verdachten in strafzaken komen in aanraking met Reclassering Nederland. Van hen is nog niet duidelijk of ze strafbare feiten hebben gepleegd. Zeker als er geen bekentenis is. Uit justitiële gegevens, gedrag en de sociale omgeving zijn vaak echter risico’s voor de veiligheid van personen of de samenleving te destilleren. In dat geval prevaleert het beperken van die risico’s. Dat is de legitimatie van reclasseringsbemoeienis. Reclassering Nederland sluit geen mensen bij voorbaat uit van begeleiding en interventies.

Stok achter de deur
Reclassering Nederland werkt met opgelegde -dwingende- voorwaarden en afspraken. Daaraan dient iedereen zich te houden. Overtreding van dit gebod kan betekenen dat elke reclasseringsbemoeienis stopt en dat een zaak teruggaat naar de opdrachtgever. Een dwingend kader -justitieel of bestuurlijk- geeft het werken van Reclassering Nederland extra kracht. Steeds is er sprake van een ‘stok achter de deur'.

De oorzaken van het criminele gedrag, of te wel de criminogene factoren zijn bepalend voor de werkzaamheden. Het zijn de sleutels voor de vervolgaanpak. Gedragsverandering is de beste vorm van risicomanagement. Deze stoelt op inzicht in het eigen functioneren, de motivatie om te veranderen en het accepteren van ondersteuning.

Indammen risico's
Gedragsverandering is niet altijd volledig haalbaar. Helaas. De focus verschuift dan naar het indammen van risico's. Zover als de grens van de opdracht reikt, is dat dan de manier om recidive en schade in te dammen. Daarover is ze duidelijk naar de samenleving die dit soort daders een plek in haar midden moet geven. Reclassering Nederland biedt bij de reïntegratie daarbij informatie, overleg en samenwerking aan.
De veiligheid van de samenleving staat of valt met het voorkomen van crimineel gedrag. Daarom manifesteert Reclassering Nederland zich zowel in de strafrechts- als de lokale veiligheidsketen.

Reclasseringswerkers diagnosticeren, adviseren, stimuleren, motiveren, controleren en trainen dagelijks. Zij behandelen niet. Ze verzorgen evenmin. Daarvoor leidt Reclassering Nederland -veelal op basis van justitiële opdrachten- mensen toe naar specialistische behandelaars en zorg- en hulpverleners.

Wetenschappelijk onderzoek
Reclassering Nederland vindt investeren in wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk. Het draagt bij aan de effectiviteit en de geloofwaardigheid van het reclasseringswerk. In de praktijk opgedane ervaringen kunnen ook bijdragen aan het vergroten van de doeltreffendheid. Daarbij zorgen -waar mogelijk- monitoring en onderzoek voor fundering en verantwoording van acties en methodieken.

Het jaarplan 2017 van Reclassering Nederland leest u hier.


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten