Wie wij zijn


Reclassering Nederland werkt aan een veiliger samenleving. Samen met justitie, politie, gevangeniswezen en gemeenten zetten we in op het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen we door advies uit te brengen aan de rechter, toezicht te houden op daders en verdachten en toe te zien op een goede en snelle uitvoering van werkstraffen. Met harde en zachte hand motiveren we daders en verdachten hun gedrag te veranderen. Daar heeft de samenleving recht op. En daar hebben veroordeelden of verdachten baat bij.

De hoofdtaken van Reclassering Nederland:

  • Diagnose en advies aan rechter en officier van justitie
  • Toezien op uitvoeringen van werkstraffen
  • Toezicht op en begeleiding van verdachten en daders
Reclassering Nederland is zelfstandig. De subsidie voor Reclassering Nederland is voor een belangrijk deel afkomstig van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ook gemeenten financieren enkele activiteiten. Reclassering Nederland kan als stichting onafhankelijk opereren.
Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten