COSA


Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA)
COSA is een methode om daders van zedenmisdrijven veilig te laten terugkeren in de maatschappij. COSA staat voor ‘Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid’. Doel van de methode is om te voorkomen dat zedendaders nieuwe slachtoffers maken. Een cirkel van drie tot vijf vrijwilligers begeleidt de zedendader en pikt risicosignalen op. Zo wordt voorkomen dat deze in een sociaal isolement raakt, wat de kans op recidive vermindert. Als COSA-vrijwilliger levert u zo een actieve bijdrage aan een veiliger samenleving.

De methode is in 1994 in Canada ontstaan en loopt inmiddels met succes in België, Verenigd Koninkrijk, Wales en Canada. In ons land zijn er ‘cirkels’ actief in heel Nederland. Alle daders die meedoen aan COSA staan onder toezicht van de reclassering en worden vanuit dat toezicht gecontroleerd en begeleid door reclasseringswerkers.

Reclassering Nederland en Avans Hogeschool vinden het belangrijk dat COSA een wetenschappelijke basis heeft. Het programmabureau Cirkels NL verricht onderzoek naar werking en effect van de Nederlandse cirkels.

COSA-vrijwilliger worden?
Je levert een actieve bijdrage aan een veiliger samenleving, waarbij je een zedendader helpt een leven zonder delicten op te bouwen. Samen met andere vrijwilligers vorm je een cirkel rond een terugkerende zedendader. Onder het motto ‘Geen nieuwe slachtoffers’. Een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Vrijwilligers kunnen rekenen op een grondige selectie en training vooraf. Ook de ondersteuning en begeleiding door bevoegde deskundigen gedurende de periode van contact met zedendaders is goed geregeld.

Zien hoe dader en vrijwilligers COSA uitvoeren en ervaren? Kijk dit filmpje op TouTube.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden als COSA-vrijwilliger? Vul dan dit formulier in op de website van www.cosanederland.nl.  


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten