Werken met werkgestraften


‘Van het opknappen van kapotte speeltoestellen tot het opruimen van zwerfvuil: met nuttig werk bewijzen daders een dienst aan de samenleving’, aldus Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland.

De werkstraf werkt!
Reclassering Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkstraffen. De werkstraf is bedoeld om daders te laten ‘leren en terugbetalen aan de maatschappij’. Maar dat kan niet zonder de vertegenwoordigers van de maatschappij ! Heeft u interesse om werkgestraften te plaatsen in uw (non-profit) bedrijf of organisatie? Lees hieronder dan wat u zoal kunt verwachten.

Interesse om werkgestraften te plaatsen in uw organisatie?
Bedrijven of instellingen die werkgestraften inzetten, krijgen hiervoor niet betaald. Daar staat tegenover dat ze de werkgestrafte ook niet hoeven te betalen voor het werk dat hij of zij verricht. Er zijn werkgestraften die al werkervaring en vakkennis hebben en daardoor goed werk kunnen doen in uw instelling.

De aanmeldingsprocedure
Als u interesse heeft in het werken met werkgestraften bespreekt Reclassering Nederland met u de wensen en mogelijkheden. Wij toetsen of u aan de wettelijke criteria voor werkstrafprojecten voldoet. Daarnaast kunnen wij om een Verklaring omtrent Gedrag vragen. Voldoet u aan alle criteria, dan draagt Reclassering Nederland u voor bij het Openbaar Ministerie. Na instemming bent u officieel projectplaats voor de uitvoering van werkstraffen. De samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Als organisatie bent u verantwoordelijk voor de begeleiding van de werkgestrafte. Een nauwkeurige registratie van de gemaakte uren hoort daarbij. Reclassering Nederland controleert periodiek of de werkstraf conform afspraak wordt uitgevoerd.

Motivatie en mogelijkheden
Tijdens een intakegesprek met de werkgestrafte bekijkt Reclassering Nederland op welke projectplaats een werkgestrafte de beste kans van slagen heeft. Wij kijken naar de motivatie en mogelijkheden van de dader én die van het project. Willen wij een werkgestrafte bij u plaatsen, dan nemen wij eerst contact op met de contactpersoon van uw organisatie. Indien u akkoord gaat, organiseert Reclassering Nederland een kennismakingsgesprek met u, de werkgestrafte en een medewerker van de werkstrafunit. De afspraken die in dit gesprek met de werkgestrafte worden gemaakt, leggen we vast in een Overeenkomst Werkstraf.

Mocht u na het kennismakingsgesprek bezwaar hebben tegen de komst van de werkgestrafte, dan kan u dit kenbaar maken aan ons. De plaatsing gaat dan niet door. Gedurende de uitvoering van de werkstraf zal Reclassering Nederland regelmatig contact met u opnemen of langskomen om te kijken hoe de werkstraf verloopt. Ook zijn wij uiteraard goed bereikbaar voor vragen of calamiteiten.

Risicobeheersing
De werkgestrafte is door Reclassering Nederland verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid en ongevallen. Mocht er een ongeval plaatsvinden dan is uw bedrijf of instelling niet aansprakelijk, mits de werkzaamheden zijn verricht volgens de regels van de Arbo-wet. Reclassering Nederland adviseert de werkgestrafte geen risicovolle werkzaamheden te verrichten.

Meer informatie
Een antwoord op de meest gestelde vragen over de werkstraf vindt u hier

Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten