Verdachten en veroordeelden


Reclassering Nederland begeleidt u vanaf het moment van arrestatie tot en met uw volledige in vrijheidsstelling. Wij zien erop toe dat u uw verplichtingen nakomt. Dat kan een werkstraf zijn, maar bijvoorbeeld ook het naleven van de voorwaarden die horen bij toezicht. Daarnaast ondersteunen wij u bij het opbouwen van een bestaan zonder criminaliteit.

Reclassering: wat heeft u eraan?
Het doel van Reclassering Nederland is de kans dat u opnieuw in aanraking komt met justitie zo klein mogelijk maken. Dat betekent dat u eigen verantwoordelijkheid moet nemen en uw leven anders moet inrichten. Wij begeleiden en controleren u, en zien erop toe dat u uw afspraken nakomt. Maar wij zorgen er ook voor dat u een nieuwe, positieve start kunt maken. Wij begeleiden u bijvoorbeeld bij uw zoektocht naar passend werk of huisvesting.
U krijgt te maken met Reclassering Nederland als wij daartoe opdracht krijgen van het Openbaar Ministerie, het gevangeniswezen of de rechterlijke macht.

Reclasseren is samenwerken
Reclassering Nederland spreekt van een succes als u gemotiveerd meewerkt om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld dat u verplichtingen nakomt en zich inzet voor uw toekomst. Om u hierbij te helpen maken wij gebruik van effectieve trainingen, controles, begeleiding en werkstraffen. Voor goed toezicht werken wij nauw samen met de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de politie en justitiële instellingen. Maar ook met gemeenten, psychiatrische instellingen, verslavingszorg, woningbouwverenigingen en het bedrijfsleven.  

Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten