Partners


Reclassering Nederland maakt zich hard voor het verminderen en voorkomen van crimineel gedrag. Dat doen we door daders en verdachten te begeleiden vanaf hun arrestatie tot en met een volledige invrijheidstelling. Het doel? Een veiliger samenleving creëren.

Weg van de criminaliteit
Reclassering Nederland biedt de voorwaarden waardoor daders op het rechte pad komen én blijven. Wij willen het gedrag van daders en verdachten positief beïnvloeden en risico’s beheersen. We adviseren, houden toezicht, organiseren gedragstrainingen en zien toe op de uitvoering van werkstraffen. Daarnaast stimuleren we daders en verdachten hun gedrag positief te veranderen, waardoor crimineel gedrag ontmoedigd wordt en een delictvrij bestaan mogelijk is.

Reclasseren, wat komt daarbij kijken?
Reclassering Nederland zorgt ervoor dat daders en verdachten weer positief bijdragen aan de samenleving. Dat doen we door risico’s in te schatten, oplossingen aan te reiken en in te grijpen. We werken met uitgekiende methodes en trainingen, scherpe diagnoses en een goede begeleiding. Dat betekent dat we toezicht houden door daders en verdachten te begeleiden en te controleren. Ook plannen en organiseren we werkstraffen. Voor zinvol toezicht werken we nauw samen met de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de politie en justitiële instellingen. Maar bijvoorbeeld ook met gemeenten, psychiatrische instellingen, verslavingszorg, woningbouwverenigingen en in sommige gevallen het bedrijfsleven.

Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid
Reclassering Nederland heeft als enige in de strafrechtketen van begin tot eind contact met daders. Niet in alle gevallen krijgt een dader of verdachte te maken met Reclassering Nederland. Dat hangt af van de uitspraak of het vonnis van het Openbaar Ministerie of de rechter. Wij kunnen hen na een opdracht daartoe gedegen adviseren. Ook geven we trainingen die gericht zijn op positieve gedragsbeïnvloeding. We spreken daders aan op de eigen verantwoordelijkheid en de noodzaak hun leven anders in te richten. Op deze manier werkt Reclassering Nederland toe naar een veiliger samenleving.  

Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten