Oog voor slachtoffers en nabestaanden


‘In ons advies aan de rechter speelt de veiligheid van slachtoffers en nabestaanden een belangrijke rol. Bestaat er een risico dat de dader opnieuw schade aanricht? Dan houden we hem tijdens het toezicht scherp in de gaten. Via een locatieverbod, gecontroleerd met een enkelband, via onverwachte huisbezoeken, of via een andere maatregel. Ook in gesprekken met de dader brengen we het slachtoffer regelmatig ter sprake. Zodat de dader zich realiseert wat de consequenties van zijn acties zijn. Wat we ook doen, we verliezen het belang van het slachtoffer niet uit het oog.’
Janneke de Visser, reclasseringswerker Reclassering Nederland

Als slachtoffer van een misdrijf krijgt u tijdens het strafproces indirect te maken met de reclassering. Dat geldt ook als u nabestaande bent van een slachtoffer dat om het leven is gebracht. In het werken met daders en verdachten heeft de reclassering oog voor het belang van slachtoffers en nabestaanden.

Bewustwording creëren
In gesprekken met daders en verdachten komen de slachtoffers of nabestaanden en de gevolgen van het delict nadrukkelijk aan bod. De reclassering wil daders doen inzien welke gevolgen hun acties hebben. Als ze zich realiseren wat ze hebben aangericht, wordt de kans op herhaling kleiner.

Belangen meewegen
Bij het advies aan rechters en officieren van justitie weegt de reclassering de belangen mee van slachtoffers en nabestaanden. De reclassering onderzoekt hoe groot het risico is op herhaling door de dader. En controleert of de dader zich aan de voorwaarden bij een toezicht houdt, zoals een contact- of locatieverbod. Dit doet zij onder meer in samenwerking met de politie.

Herstel bevorderen
Contact tussen slachtoffers en daders kan bijdragen aan het herstel van slachtoffers en nabestaanden. Bij een slachtoffer-dadercontact kunnen slachtoffers en nabestaanden in contact komen met de dader via een brief of gesprek. Bijvoorbeeld om te vertellen over de aangerichte schade. Ook daders kunnen behoefte hebben aan contact, om spijt te betuigen of schuld te bekennen.
Bij herstelbemiddeling bespreken dader en slachtoffer of nabestaande de mogelijkheden om de schade te herstellen. Een andere mogelijkheid is mediation. Daarbij zetten slachtoffer en dader afspraken op papier, bijvoorbeeld over een schadevergoeding. Deze vormen van herstel zijn alleen mogelijk als beide partijen instemmen. De reclassering gaat na of contact tussen dader en slachtoffer wenselijk én mogelijk is. Als dat het geval is, wordt het uitgevoerd door een onafhankelijke bemiddelaar.

 

Slachtofferbewust Werken is een project van de drie reclasseringsorganisaties (3RO)

Op 1 januari 2011 is de Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces in werking getreden. Hiermee is de positie van het slachtoffer in het strafrecht verbeterd. Deze pagina beschrijft de activiteiten van de drie reclasseringsorganisaties om ook binnen de reclassering meer focus te leggen op slachtofferbewust werken. 

 


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten