Onze inzet voor onderwijs en onderzoek


Reclassering Nederland vindt investeren in wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Het draagt bij aan de effectiviteit en de geloofwaardigheid van het reclasseringswerk. Bovendien kunnen in de praktijk opgedane ervaringen bijdragen aan het vergroten van de doeltreffendheid. Onderzoek zorgt ook voor fundering en verantwoording van reclasseringsmethodieken. En tot slot dragen wij vanuit ons werkveld bij aan praktijkgerichte en wetenschappelijk verantwoorde opleidingen.

Wetenschappelijke onderzoekslijnen
Reclassering Nederland houdt door wetenschappelijk onderzoek de middelen, trainingen en methoden up-to-date en evidence based. Wij dragen financieel bij aan het lectoraat 'Werken in Justitieel kader' aan Hogeschool Utrecht en het lectoraat 'Waarde van reclasseren' aan de Saxion Hogeschool. In dit en ander specifiek wetenschappelijk onderzoek formuleren wetenschappers onderzoekslijnen die bijdragen aan meer kennis over professioneel en effectief reclasseringswerk. Dat doen we ook voor de bijzondere leerstoel Reclassering aan de Vrije Universiteit van Prof. dr. P.H. (Peter) van der Laan. In zijn onderwijs- en onderzoekactiviteiten richt hij zich op het effect van (strafrechtelijke) interventies.

Theorie en praktijk
Sinds 2007 bestaat de minor 'Werken in Justitieel Kader'. Op tien hogescholen in Nederland kunnen studenten kennismaken met de theorie en praktijk van het werken binnen een justitieel kader. Hierbij komen de strafrechtelijke en civielrechtelijke kaders aan de orde. De minor staat gelijk aan een half jaar fulltime studeren. Ook wordt aan de Hogeschool Utrecht een masterstudie ontwikkeld. Deze richt zich op hbo-afgestudeerde professionals met enkele jaren werkervaring.


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten