Klachten


Heeft u een klacht?
Als u ontevreden bent over Reclassering Nederland kunt u een klacht indienen. Wij behandelen uw klacht altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De klachtenprocedure bestaat uit twee onderdelen. Als eerste heeft u een gesprek met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie Reclassering. Hieronder een korte uitleg.

Stap 1: Interne klachtenregeling
Wanneer u een klacht heeft, bespreekt u dit eerst met uw eigen contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. Daarbij geldt de interne klachtenregeling. Meestal is het probleem dan snel de wereld uit.

Stap 2: Onafhankelijke Klachtencommissie
Komt u er toch niet uit met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende, dan kunt u per brief of per e-mail een officiële klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Reclassering. Dit moet u doen binnen zes weken na het bespreken van uw klacht met uw contactpersoon en zijn of haar leidinggevende. Hiervoor geldt het Klachtenreglement Reclassering. U kunt daarbij hulp vragen van een advocaat of vertrouwenspersoon. De klachtencommissie beslist of uw klacht in behandeling wordt genomen.

Als uw klacht door de klachtencommissie in behandeling is genomen, volgt een schriftelijke procedure. Daarna is er meestal een zitting met alle betrokkenen achter gesloten deuren. De klachtencommissie doet binnen enkele weken daarna schriftelijk uitspraak. Zij verklaart uw klacht gegrond of ongegrond en brengt eventueel advies aan ons uit.

Let op: zolang de klachtenprocedure loopt, moet u de werkstraf of het toezicht gewoon volgens afspraak en binnen de termijn uitvoeren. Uw eindtermijn verandert dus niet. 

Contactgegevens Klachtencommissie
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht
E-mail: klachtencommissie@reclassering.nl
Telefoon: 088 80 42330


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten