Gemeenten


Reclassering Nederland zet zich in voor een goede ondersteuning van grote en kleine gemeenten. Bijvoorbeeld om daders te motiveren op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving. Wij begeleiden ook werkgestraften in uw gemeente. Zo werken we samen aan een veiliger samenleving.

De weg terug naar de samenleving
Reclassering Nederland begeleidt verdachten en veroordeelden vanaf hun arrestatie tot en met hun volledige invrijheidstelling. Dat doen we door risico’s in te schatten, oplossingen aan te reiken en in te grijpen. We werken met uitgekiende methodes en trainingen, scherpe diagnoses en houden toezicht. We maken gebruik van gerichte controles. Ook verzorgen wij de uitvoering van werkstraffen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om werkgestraften in te zetten in uw gemeente? Klik hier.

Samenwerkingspartners
Om u te ondersteunen bij het voorkomen van crimineel gedrag door veroordeelden in uw gemeente, geven wij advies en begeleiden wij u waar nodig. U kunt bij ons terecht voor vragen en oplossingen. Voor adequaat toezicht op veroordeelden werken we nauw samen met de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie, de politie en justitiële instellingen. Maar we onderhouden ook contact met bijvoorbeeld psychiatrische instellingen, verslavingszorg en woningbouwverenigingen.

Meer informatie
Wilt u weten hoe Reclassering Nederland met uw gemeente kan samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten