COSA: aanpak voor zedendaders

Geen nieuwe slachtoffers. Daar draait het om bij COSA, een methode voor re-integratie van zedendaders in de samenleving. Vrijwilligers vormen samen met professionals een netwerk rond een zedendader, de COSA-cirkel.

Sociaal isolement voorkomen

Na straf, gedwongen behandeling of voorwaardelijke veroordeling heeft iedereen recht op een nieuwe kans. Juist voor zedendaders is dit moeilijk, doordat de samenleving hen niet accepteert. Sociaal isolement en emotionele eenzaamheid liggen op de loer – de grootste risicofactoren voor recidive. Daarom is er COSA (Circles of Support and Accountability).

Vrijwilligers en professionals werken nauw samen

Rond een veroordeelde zedendader wordt een groep van drie tot vijf getrainde vrijwilligers geformeerd, de zogeheten binnencirkel. Daaromheen staan professionals zoals toezichthouder van de reclassering, behandelaar en een wijkagent. Een coördinator van Reclassering Nederland, de cirkelcoördinator, begeleidt de vrijwilligers.

Alert op risicogedrag

Elke vrijwilliger heeft zoveel mogelijk contact met de zedendader. Zij voeren gesprekken en ondernemen sociale activiteiten. Zijn er signalen van risicogedrag? Bij een dreigende terugval van het kernlid koppelen de vrijwilligers dit terug aan de cirkelcoördinator, die zo nodig andere professionals inschakelt.

2009: Reclassering Nederland introduceert COSA in Nederland

In Nederland werd COSA in 2009 geïntroduceerd door Reclassering Nederland. De afgelopen jaren werden hier circa 130 zedendaders begeleid, waarvan er één keer iemand opnieuw de fout inging door kinderporno te downloaden.

Kijk voor meer informatie op www.cosanederland.nl

Van Canada naar Nederland

In 1994 vormde een dominee in het Canadese stadje Hamilton een ‘circle of support’ rond de 41-jarige Charlie, een vrijgekomen zedendader. Zij hielpen Charlie op het rechte pad blijven. De aanpak COSA (Circles of Support and Accountability) was geboren. Met succes. COSA zorgt in Canada en Engeland voor 75% minder recidive.