Maatregelen coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Net als veel andere organisaties neemt ook de reclassering maatregelen om het coronavirus te stoppen. Hieronder staat uitgelegd wat dat betekent voor uw contact met de reclassering.

Algemeen

De reclassering informeert voor een afspraak altijd naar uw gezondheidstoestand.

  • Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Houd er rekening mee dat de reclassering altijd kan controleren of u echt ziek bent.
  • Was regelmatig uw handen, schud geen handen, en houd afstand.

Werkstraffen tijdelijk stopgezet

Werkstraffen zijn tijdelijk stopgezet. De uren van uw werkstraf blijven gewoon staan. U moet de werkstraf op een later moment hervatten en de uren inhalen. Zodra het weer mogelijk is, worden de werkstraffen hervat. U ontvangt hierover van de reclassering een bericht.

Toezicht- of adviesgesprek

  • Uw reclasseringswerker informeert voor een afspraak altijd naar uw gezondheidstoestand.
  • Gesprekken gaan zoveel mogelijk door. Dat zal mogelijk per telefoon of via beeldbellen zijn.
  • Blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Houd er rekening mee dat de reclassering altijd kan controleren of u echt ziek bent.
  • Was regelmatig uw handen, schud geen handen, en houd afstand.

Elektronische controle

Draagt u een enkelband dan kan het zijn dat bij storing of controle de reclasseringswerker of medewerker DV&O vooraf contact opneemt om te controleren of u ziek bent. Daarnaast kan het zijn dat u verzocht wordt naar een specifieke locatie te komen om de storing te verhelpen.

Vragen?

Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met uw reclasseringswerker of medewerker werkstraf. Zij beschikken over actuele informatie over de maatregelen rond het coronavirus. Zij weten hoe te handelen.