Ik zit in een buitenlandse gevangenis

Als u in het buitenland wordt veroordeeld, bestaat de kans dat u ook in dat land uw straf moet uitzitten. Bureau Buitenland van Reclassering Nederland begeleidt u tijdens uw buitenlandse detentie. Ook bereiden wij u voor op uw terugkeer naar Nederland. 

Wat doet Bureau Buitenland?

De begeleiding van Bureau Buitenland bestaat onder andere uit bezoek van reclasseringsvrijwilligers, informatie en advies en studiemogelijkheden. Doel hiervan is mogelijke detentieschade te beperken. Daarmee bedoelen we dat u door uw detentie 'schade' oploopt doordat u bijvoorbeeld uw opleiding in Nederland heeft moeten onderbreken door uw detentie.

300 Nederlandssprekende reclasseringsvrijwilligers in 48 landen vormen de brug met het vaderland. Tijdens gesprekken met deze vrijwilligers zetten zij u aan het denken. Hoe ziet mijn toekomst in Nederland eruit? Hoe is de relatie met mijn vrienden en familie? Samen maken jullie ene plan gericht op een delictvrij leven.

Dit alles doet Bureau Buitenland in samenwerking met Nederlandse consulaten, ambassades en lokale autoriteiten en organisaties.