Samenwerkingspartners Bureau Buitenland


Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bureau Buitenland werkt nauw samen met de Directie Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reclassering Nederland, Bureau Buitenland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben een convenant ondertekend waarbij - met instemming van de gedetineerde - uitwisseling van informatie mogelijk is. Het ministerie biedt consulaire bijstand met aandacht voor gezondheid, rechtsgang en financiële zaken.

Ook geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken praktische informatie over
detentie in het buitenland, onder andere met de brochureserie "gearresteerd in..."

Openbaar Ministerie en de Rechtbank
Voor overleg, afstemming of voorlichting over openstaande vonnissen en afgesloten verdragen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de overdracht van vonnissen.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI oordeelt over verzoeken om overbrenging naar Nederland uit buitenlandse detentie.

Stichting Epafras
Stichting Epafras biedt de gedetineerde geestelijke bijstand.

Prisonlaw
Stichting Prisonlaw voorziet Nederlandse gedetineerden in het buitenland van onafhankelijk juridisch advies.

Stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies (EABT)
Bureau Buitenland werkt samen met de stichting Educatie Achter Buitenlandse Tralies (EABT). Deze stichting heeft een cursusaanbod samengesteld voor gedetineerden.

CEP, de Europese reclasseringsvereniging
Voor Europese samenwerking in detentiebegeleiding, reclassering en ondersteuning bij de re-integratie thuis of in het land van detentie.

Exodus
Exodus Nederland is een landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden.

Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg
Minderjarigen vallen onder de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg.

Bureau Buitenland coördineert ook reclasseringsbegeleiding namens de partner-reclasseringsorganisaties:

Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG)
Begeleiding van gedetineerden met verslavingsproblematiek.

Reclassering Leger des Heils
Begeleiding bij problemen als dak- en thuisloosheid van gedetineerden.

 


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht   |  Telefoon: 088-80 41000
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten