Reclassering houdt niet op bij de grens


Bureau Buitenland zet zich in voor Nederlanders die vastzitten in een buitenlandse gevangenis. Het is onze voornaamste taak hen tijdens hun detentie voor te bereiden op een terugkeer naar Nederland. Onze Buitenlandbalie verricht uitvoerende, coördinerende en adviserende werkzaamheden voor de overdracht van strafvonnissen binnen Europa en het Koninkrijk. Tot slot stimuleert Bureau Buitenland internationale samenwerking op het gebied van reclassering. Dit alles doen wij namens de drie Nederlandse reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, de Verslavingsreclassering en het Leger des Heils.

Gedetineerdenbegeleiding
Door gedetineerden al tijdens hun detentie voor te bereiden op een terugkeer naar Nederland, verkleinen we de kans op recidive. Dat doen we door informatie en advies te geven en vrijwilligers in te zetten.

Bureau Buitenland ondersteunt elke gedetineerde die:
• ons daar toestemming voor geeft en het reclasseringsformulier invult en terugstuurt;
• in Nederland woont en een Nederlands paspoort of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft;
• na zijn of haar detentie terugkeert naar Nederland.

De Buitenlandbalie
Onze Buitenlandbalie verricht uitvoerende, coördinerende en adviserende werkzaamheden voor de overdracht van strafvonnissen binnen Europa en het Koninkrijk.

Internationale samenwerking
Bureau Buitenland stimuleert internationale samenwerking op het gebied van reclassering. Zo willen we de kwaliteit van reclasseringsdiensten in andere landen bevorderen.

Algemene brochures
:
Nederlands - Reclassering houdt niet op bij de grens
English - Probation doesn't stop at the border
Francais - La probation ne s'arrête pas à la frontière
Deutsch - Resozialisierung macht nicht an der Grenze Halt
Espagñol - La reinserción social de penados no se detiene en la frontera

Einde contact Bureau Buitenland
Het contact met Bureau Buitenland tijdens detentie is op vrijwillige basis. Terug in Nederland betekent dit voor de gedetineerde dat het contact met Bureau Buitenland beëindigd wordt. Voor hulp moet de ex-gedetineerde zich melden bij de gemeente voor nazorg en andere gemeentelijke instanties.


Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten