Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidrelaties bij Avans Hogeschool, organiseert voor het eerst ‘November Mannenmaand’. Tijdens deze maand worden er meerdere webinars gegeven rondom het thema mannen en huiselijk geweld. Door haarzelf, werknemers van een mannenopvanghuis en door reclasseringscollega’s Hanneke en Ruud van de Carrouselgroep. Janine: “Ik wil geweld stoppen en geweld voorkomen, en daar moeten mannen actief bij betrokken worden. Dat is een reden om die mannenmaand te doen.”

Vanaf de beginjaren van haar carrière tot op heden werkte Janine Janssen, als antropologe altijd in het werkveld van de criminologie. Eerst in het gevangeniswezen en later bij de politie. Ze raakte steeds meer geïnteresseerd in geweld door een bekende dader. Janine: “Het meeste geweld in onze samenleving speelt zich af in de intieme sfeer van een gezin of familie, en de impact daarvan is ontzettend groot.” Uiteindelijk is ze naast haar baan bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de nationale politie ook lector bij Avans Hogeschool geworden, waar ze onderzoek doet naar geweld in afhankelijkheidsrelaties en de aanpak daarvan en bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit, waar ze zich bezighoudt met samenwerkingsverbanden bij de aanpak van geweld.

Vooroordelen over dader- en slachtofferschap

Janine: “Huiselijk geweld heeft vaak veel voedingsbodems. Financiële problemen kunnen een rol spelen, net zoals fysieke en psychische gezondheid of het hebben van verslavingen. Er zijn echt tal van factoren van invloed. Het kan om geweld gaan waarmee de dader iets wil bereiken, bijvoorbeeld iemand bang maken, maar geweld kan ook voortkomen  uit onmacht.” Geweld is een complexer verschijnsel dan mensen vaak denken. “Mensen gaan vaak automatisch uit van vrouwelijke slachtoffers en mannelijke daders, maar in veel gevallen ligt dat complexer. Er zijn inderdaad mannen die dader zijn. Sommige daders willen daar verandering in brengen, anderen niet. Maar er zijn ook vrouwen die over de schreef gaan en mannen die slachtoffer worden. Hiermee wil ik overigens niet zeggen dat geweld in de intieme sfeer voor mannen en vrouwen hetzelfde is. Vrouwen komen echt beduidend vaker als slachtoffer in beeld. Maar dat neemt niet weg dat er toch nog steeds een aanzienlijke groep mannen is, die of hun leven willen beteren of zelf als slachtoffer behoefte hebben aan hulp. Die mogen we toch ook niet over het hoofd zien.”

Carrouselgroep

Samen met het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties verdiepte ze zich ze zich in hulpverlening voor mannen betrokken bij huiselijk geweld. Zo kwam ze ook in aanraking met de Carrouselgroep (een groepstraining voor mannen die als dader betrokken zijn bij huiselijk geweld en vrijwillig werken aan het veranderen van hun gedrag). Janine: “We kwamen er al snel achter dat er simpelweg weinig aanbod is voor mannen. Toen de reclassering vroeg om mee te kijken naar de Carrouselgroep, was ik dus meteen geïnteresseerd.”  Uit de samenwerking kwam een nieuw instrumentarium om mee te werken. “We zijn gaan kijken naar de vragenlijsten die er al waren en spraken zowel de mensen achter de schermen van de Carrouselgroep als de deelnemers. Ook die laatste groep was enthousiast. Juist dat enthousiasme is voor mij reden om er aandacht voor te vragen. ”

Als je iedereen af moet schrijven die ooit een fout heeft gemaakt, dan kunnen we er wel mee ophouden.

“Ze nemen hun eigen gedrag kritisch onder de loep”

“Natuurlijk is zo’n groep niet geschikt voor iedereen, iemand moet ook willen veranderen. Maar ik vind het een goed initiatief. Mannen worden erdoor aangesproken en voelen zich een onderdeel van de oplossing, naar mijn idee is dat heel belangrijk. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt en dat moeten we niet wegpoetsen, maar het mooie is dat ze bij de Carrouselgroep hun eigen gedrag kritisch onder de loep nemen en leren omgaan met hun eigen valkuilen en zwaktes. Als je iedereen af moet schrijven die ooit een fout heeft gemaakt, dan kunnen we er wel mee ophouden.” De trainers van de Carrouselgroep, Hanneke en Ruud, zijn daarom gevraagd op 26 november een webinar te geven tijdens deze Mannenmaand. Janine: “We bereiken vanuit onze woonkamers gigantisch veel professionals uit verschillende organisaties.”

De webinars

De interesse voor de webinars is groot. Er zijn veel professionals vanuit verschillende partijen die zich hebben aangemeld. “Erg belangrijk,” zegt Janine, “want er spelen veel factoren mee bij huiselijk geweld en dat betekent dat als je er iets aan wilt doen, dat je met veel partijen moet samenwerken.” Janine hoopt dat de webinars een kleine bijdrage leveren aan de bewustwording van de verschillende rollen van mannen én vrouwen in huiselijk geweld. “Ik hoop dat het bijdraagt een de discussie rondom dit thema, maar vooral dat er meer aandacht komt voor mannen en de complexiteit van zo’n situatie. Een norm stellen en straffen is echt belangrijk, maar je moet ook kijken of je verder nog iets met dat geweld kan. Onderzoeken of daders met hun eigen gedrag aan de slag willen gaan.” De webinars moeten mensen op een positieve manier aan het denken zetten. “Gezamenlijk moeten we er wat aan doen en daar hoort het betrekken van mannen als onderdeel van de oplossing bij.”

Heb jij ook interesse voor dit webinar op donderdag 26 november van 14:00 uur tot 15:00 uur? Geef je dan op bij Karlijn Juncker via ka.juncker@avans.nl