Nieuws
Adobestock 317573300 Corona Virus

Update maatregelen Corona: opschorten werkstraffen 3RO

In verband met de Corona-crisis worden met onmiddellijke ingang alle werkstraffen uitgevoerd door de 3 reclasseringsorganisaties (3RO) opgeschort. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid zondagavond besloten op aandringen van de 3RO directie. De Tweede Kamer is hiervan zojuist op de hoogte gebracht.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 april. Zodra het weer mogelijk is worden de werkstraffen alsnog uitgevoerd. De uitwerking van dit besluit en de wijze waarop cliënten hierover worden geïnformeerd wordt op dit moment verder uitgewerkt. De maatregel volgt op de aanscherping van het kabinetsbeleid en de nieuwe maatregelen die zondagmiddag werden aangekondigd.

Niet verantwoord meer
Algemeen directeur Johan Bac: “We merkten dat het op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren van de werkstraffen onder druk kwam te staan omdat (fysiek) contact niet te vermijden is en het werken in groepen daar nu eenmaal bij hoort. Bovendien zagen we dat steeds meer externe werkstrafprojecten sluiten, waardoor de druk toeneemt op de uitvoering. Deze maatregel geldt alleen voor de werkstraf: voor onze andere kerntaken: toezicht, Elektronische Monitoring en advies geldt dat de reguliere reclasseringslocaties open blijven om de meest urgente zaken te blijven doen.”

Gezondheid en veiligheid
Corona houdt Nederland in de greep. Het is van het grootste belang dat elke inwoner in het hele land meewerkt om het virus zo snel mogelijk terug te dringen. Als Reclassering Nederland nemen we maatregelen die daarvoor nodig zijn. Daarbij hebben we als eerste de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en cliënten op het oog. Vervolgens doen we al het mogelijke om het  reclasseringswerk te blijven doen om zo onze bijdrage aan een veiliger samenleving te waarborgen.

Geplaatst op 15 maart 2020