Nieuws
Adobestock 317573300 Corona Virus

Reclassering verlengt coronamaatregelen tot en met 19 mei

Alle maatregelen die Reclassering Nederland heeft getroffen om het reclasseringswerk verantwoord voort te zetten tijdens de coronacrisis, blijven van kracht tot en met 19 mei. Daarmee volgt de reclassering het beleid dat voor heel Nederland blijft gelden.

De reclassering blijft zich inzetten voor een veilige samenleving, nu Nederland zich door de coronacrisis langer in een uitzonderlijke situatie bevindt. Voor de reclassering betekent dat dat het werk doorgaat, maar soms in aangepaste vorm.  De uitvoering van alle werkstraffen was al stopgezet tot 6 april. Dit wordt verlengd tot en met 19 mei.

Toezicht en advies

De reclassering geeft prioriteit aan het toezicht op justitiabelen die in het kader van hun re-integratie zijn teruggekeerd naar de samenleving. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van elektronische monitoring, en in samenwerking met het Openbaar Ministerie, rechters, politie, gemeenten en het gevangeniswezen. Voor deze kerntaken blijven de reguliere reclasseringslocaties open om de meest urgente zaken te blijven doen. Er zijn wel aanpassingen in de werkwijze, waarbij steeds de afweging wordt gemaakt tussen veiligheid en gezondheid van de medewerkers. De rechtbank behandelt alleen nog urgente zaken. De reclassering volgt de richtlijnen van de rechtspraak en het OM.

Geplaatst op 23 april 2020