10 augustus 2017

Reclassering Nederland biedt gedragstrainingen voor ex-gedetineerden


Reclassering Nederland zet regelmatig gedragstrainingen voor mensen die onder toezicht staan en voor (ex)gedetineerden. Denk aan trainingen voor het aanleren van arbeidsvaardigheden en het vermijden van conflictgedrag bij huiselijk geweld. Gemeenten kunnen die trainingen ook afnemen, bijvoorbeeld als een wijkteam inschat dat dit goed zou zijn voor een cliënt. Eerst denken dan doen, is bij veel trainingen het motto.


SOLO, CoVa en CoVa-plus
Neemt een burger vaak verkeerde beslissingen? En komt hij daardoor in de problemen, bijvoorbeeld met werk of geld? Dan kan de training SOLO - een individuele cognitieve gedragstraining – helpen om denkpatronen en daarmee gedrag te veranderen. Bij de cognitieve gedragstraining CoVa vinden de bijeenkomsten plaats in groepsverband. Ook CoVa gaat in op de denkvaardigheden, houding en gedrag van deelnemers. CoVa-plus is speciaal voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Huiselijk geweld en agressie
Is er sprake van huiselijk geweld? In dat geval kan de training BORG soelaas bieden. BORG is ontwikkeld voor plegers van partnergeweld. De-escalatie en het vergroten van de veiligheid van het slachtoffer staan voorop.
Daarnaast biedt Reclassering Nederland naast toezicht op de cliënt, trainingen op het gebied van agressie(regulering). Zoals i-Respect voor mensen met een ‘kort lontje’ of mensen die ‘berekenend agressief’ zijn. Sommige wijkteams zetten deze trainingen preventief in. De training Alcohol en Geweld helpt deelnemers ten slotte om controle te krijgen over het alcoholgebruik en daarmee samenhangende agressie.

Geen praatclub van grienende mannen
Een pleger van partnergeweld over de BORG-training: ‘Om vier uur ’s nachts belde de politie: kom je maar direct melden. En toen begon het proces van verhoor, gesprekken met de officier van justitie, reclassering en jeugdzorg. Ik trof een schikking met de officier. Daardoor kwam ik onder toezicht van Reclassering Nederland met de verplichting om de BORG-training te volgen. De eerste groepssessie was vrij snel daarna. Het is absoluut geen praatclub van huilende mannen. We waren allemaal voor het eerst betrokken bij huiselijk geweld. Goed dat je BORG moet volgen. Het voorkomt dat het geweld een patroon wordt.’ 

Meer weten?
Kijk op deze pagina voor een overzicht van de gedragsinterventies van Reclassering Nederland. Wil je meer weten over de dienstverlening van Reclassering Nederland en/of over de trainingen? Hier vindt u de contactgegevens van onze locatie bij u in de buurt. Of stuur een mail aan info@reclassering.nl

 Ga naar de overzichtspagina van nieuws

Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten