Nieuws
Werkstraf Chris

Reclassering bereidt zich voor anderhalvemeterreclassering

De reclassering zet zich in om criminaliteit te voorkomen en werkstraffen uit te voeren. Ook tijdens de coronacrisis is het reclasseringswerk voortgezet, soms in aangepaste vorm. Reclassering Nederland hervat in deze fase geleidelijk de taken die noodgedwongen waren opgeschort. “We zorgen voor een verantwoorde uitvoering van het reclasseringswerk in de anderhalvemetersamenleving”, zegt Algemeen Directeur Johan Bac.

Herstart werkstraffen

De reclassering bekijkt in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe de werkstraffen  weer veilig hervat kunnen worden. Daarin zijn deze week op de werkstraflocatie in Schiedam de eerste stappen gezet met een groep werkgestraften. De komende weken bekijkt de reclassering hoe dit op andere locaties en op grotere schaal wordt uitgebreid.

Algemeen Directeur Johan Bac: “Dat doen we zo snel als mogelijk, voortvarend en zorgvuldig. Het is van belang weer aan de slag te gaan vanwege de cruciale rol van de werkstraffen in de rechtsstaat: meedoen en iets terugdoen voor de samenleving. En we doen het om de achterstand te beperken. Daarbij houden we ons aan de regels van de overheid om de risico’s beheersbaar te houden. Voorop staat veilig en gezond werken voor onze medewerkers, cliënten en de samenleving.”

Locaties

De kantoorlocaties van de reclassering zijn aangepast aan het werken binnen de landelijke richtlijnen, voor toezichthoudende taken waarin het noodzakelijk is om cliënten face-to-face te zien. De locaties zijn ingericht om op een veilige manier het werk te kunnen doen en de noodzakelijke 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Samenwerking strafrechtketen

Reclassering Nederland maakt deel uit van de strafrechtketen en is betrokken bij de gezamenlijke herstart van de rechtspraak, die als gevolg van de coronacrisis noodgedwongen gedeeltelijk stil kwam te liggen. Algemeen Directeur Johan Bac pleit ervoor dat op een innovatieve manier te doen. “Het is goed als we deze crisis ook aangrijpen om de rechtsstaat te verbeteren met een aantal vernieuwingen. Zoals veel meer digitaal werken. Een adviseur van de reclassering kan sneller via een beeldverbinding de rechter adviseren. En kijk naar alternatieven zoals mediation. Iedereen moet toegang hebben tot de rechter. Maar soms kunnen officieren van justitie samen met met verdachten, hun advocaat, de reclassering en slachtofferhulp ook zonder tussenkomst van de rechter goed zorgen voor een passende straf.”

Justitiële Interventies

Verplichte gedragstrainingen worden als bijzondere voorwaarde bij een reclasseringstoezicht opgelegd of zelfstandig ingezet door de reclassering. Deze Justitiële Interventies leveren een belangrijke bijdrage aan gedragsverandering en het voorkomen herhaling van strafbaar gedrag, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Deze trainingen worden nu individueel en online georganiseerd. Vanaf 1 juli wordt er ook weer op de reclasseringslocaties getraind met kleinere groepen.

Geplaatst op 4 juni 2020