Nieuws
Kranten Stock

Reactie op NRC artikel over klachtenprocedure Reclassering Nederland

NRC publiceerde dinsdag 7 februari twee artikelen waarin Reclassering Nederland een rol speelt. Met dit bericht op onze website geven wij aan hoe wij als organisatie leren van incidenten en leggen we uit waarom we niet op een individuele zaak kunnen ingaan. Tot slot reageren we op beschuldigingen die geuit worden naar onze medewerkers.

Het gaat om het artikel Reclassering Nederland handelt al jarenlang in strijd met eigen klachtenreglement en De hovenier streed met succes tegen de reclassering. (betaalmuur).

Op de individuele zaak gaan wij niet in

De NRC heeft het verhaal van een oud-reclassent verteld. De journalist heeft een civiele rechtszaak bijgewoond waarin ook uitspraak is gedaan.

Wij reageren niet op de beweringen van deze oud-reclassent. Allereerst omdat wij de privacy van (oud) reclassenten respecteren. Verder is er sprake van een lopende juridische procedure. En wij willen ons graag houden aan de afspraken die wij met de betreffende oud-reclassent hebben gemaakt. Niet kunnen reageren op beweringen is ontzettend lastig, zeker omdat ieder verhaal meerdere kanten kent. In deze specifieke zaak zitten voor Reclassering Nederland leerpunten, die wij serieus nemen en al in de praktijk hebben gebracht.

Verbeteren registratie interne klachtenprocedure

De actuele publicatie in de NRC laat zien dat het ontbreken van de registratie van de interne procedure, geen open en transparant beeld van Reclassering Nederland geeft. Dat beeld betreuren wij en dit moet anders. We gaan hiermee aan de slag.

De registratie van de interne klachtenprocedure kan beter. Het klopt dat wij niet gestructureerd de aantallen, aard en afhandeling van de interne klachten registreren en om die reden ook niet (kunnen) publiceren in ons jaarverslag. We gaan deze registratie tegen het licht houden. Ook gaan we het gesprek aan met de onafhankelijke externe klachtencommissie om te bezien hoe zij actief hun jaarverslag kunnen publiceren.

Reclasseren is mensenwerk

Reclasseringswerkers werken dagelijks met daders om nieuwe slachtoffers te voorkomen. Dat doen zij met hart en ziel, vaak in ingewikkelde omstandigheden en met mensen met meervoudige problematiek. Het is pijnlijk om te lezen dat onze medewerkers beschuldigd worden van meineed en willens en wetens iemand zouden willen dwarsbomen. Deze beschuldigingen herkennen wij niet.

Ons werk is mensenwerk en bovendien is ons werk complex, want we begeleiden én begrenzen. Onze reclasseringswerkers werken jaarlijks met tienduizenden reclassenten in een gedwongen kader, in opdracht van rechters, officieren van justitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Reclassenten komen dus verplicht met ons in aanraking en wij realiseren ons terdege dat hier sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Juist omdat wij ons hiervan bewust zijn, wijzen we reclassenten bij aanvang van hun traject actief op onze interne en externe (onafhankelijke) klachtenprocedure. Ook kunnen reclassenten de Nationale Ombudsman inschakelen.

Bijlage

In de bijlage staan vragen die de NRC aan ons en onze Raad van Toezicht gesteld heeft en de antwoorden die zijn gegeven. Dit geeft een completer beeld van de gang van zaken.

Geplaatst op 7 februari 2023