Nieuws
Reclassering Werkt Gewoon Door

Maatregelen van de reclassering tijdens de coronacrisis

De reclassering blijft zich inzetten voor een veilige samenleving, ook nu Nederland zich vanwege coronacrisis in een uitzonderlijke situatie bevindt. Reclassering Nederland treft noodgedwongen maatregelen waarbij we prioriteit geven aan onze toezichthoudende taken.

Algemeen directeur Johan Bac. "Onze medewerkers doen elke dag alles wat binnen de mogelijkheden ligt om onze vitale taken voort te zetten. We concentreren ons op toezicht, controle en begeleiding van cliënten. Daarbij houden we rekening met de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, cliënten en de samenleving."

Toezicht

De reclassering geeft prioriteit aan het toezicht op justitiabelen die in het kader van hun re-integratie zijn teruggekeerd naar de samenleving. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van elektronische monitoring, en altijd in opdracht van het Openbaar Ministerie, rechters en in samenwerking politie, gemeenten en het gevangeniswezen.

Werkstraffen opgeschort

De uitvoering van alle werkstraffen is opgeschort tot 6 april. Het op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren van de werkstraffen kwam onder druk te staan. Omdat (fysiek) contact niet te vermijden is en het werken in groepen daar onderdeel van is. De werkstraffen worden zodra dat weer mogelijk is alsnog uitgevoerd.

Adviestaken

Onze adviestaken voeren we uit bij de urgente rechtszaken. Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In principe valt de behandeling van rechtszaken stil tot en met 6 april. De rechtbank behandelt alleen nog urgente zaken. De reclassering volgt de richtlijnen van de rechtspraak en het OM.

Geplaatst op 20 maart 2020