Nieuws
Posters Persbericht

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken met de drie reclasseringsorganisaties (3RO) van Nederland. Het brengt de maatschappelijke waarde van reclasseren scherper in beeld. De resultaten worden gebruikt om het reclasseringswerk beter te verantwoorden en te optimaliseren. Ook vertaalt het lectoraat de verkregen kennis en inzichten naar verschillende opleidingen binnen Saxion en mogelijk daar buiten.

De vicevoorzitter College van Bestuur van Saxion Ineke van Oldeniel, algemeen directeur Johan Bac van Reclassering Nederland, directeur Saskia Capello van Stichting Verslavingsreclassering GGZ en algemeen directeur van Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering Hans-Martin Don tijdens een online meeting hun samenwerking voor de komende vier jaar verlengd.

Waarde van reclasseren

De afgelopen periode heeft het lectoraat een eerste beeld geschetst van de maatschappelijke waarde van reclasseren. De reclassering heeft hierdoor beter inzicht gekregen in de maatschappelijke baten die ze realiseert, inclusief een eerste beeld van de omvang hiervan. Lector Attila Németh: “Nu we de baten van reclasseren in kaart hebben gebracht, zorgen we de komende tijd voor een betere onderbouwing van de waarde hiervan, vertaald in euro’s, die toe te schrijven is aan de inzet van reclassering. Naast dat het helpt de inspanningen van de reclassering te verantwoorden, geeft het ook inzicht in hoe de maatschappelijke meerwaarde van de reclassering te vergroten is.”

3RO directie: “Elke dag zetten onze reclasseringswerkers zich vol overgave in voor een veiligere maatschappij. Dit doen wij door mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen en al dan niet kampen met meervoudige problematiek vanuit een strafrechtelijk kader te controleren en begeleiden, zodat zij hun leven weer op orde krijgen en niet recidiveren. Dit gaat vaak gepaard met zorg en begeleiding, gericht op herstel en het voorkomen van nieuwe slachtoffers. Het onderzoek van het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact laat ons zien dat ons werk niet alleen op individueel niveau, maar juist ook overall daadwerkelijk meerwaarde heeft. Zo bleek uit eerder onderzoek door het lectoraat dat elke euro die besteed wordt aan de reclassering bijna tweemaal zoveel aan maatschappelijke baten oplevert.”

Verbinding onderwijs en onderzoek

Ineke van Oldeniel: “De methodische manier waarop dit lectoraat maatschappelijke impact in kaart brengt en kwantificeert, is van groot belang voor onze opleidingen. Aankomende professionals leren hierdoor de impact op de maatschappij te betrekken bij hun afwegingen.” Het lectoraat biedt een inspirerende leeromgeving voor studenten van verschillende opleidingen. Denk onder andere aan Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO-Rechten, Social Work en Integrale Veiligheidskunde. Ook de reclasseringsorganisaties krijgen daarmee een breder inzicht vanuit verschillende invalshoeken.

Meer informatie

Meer informatie over het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact is te vinden op saxion.nl/mmi.

Geplaatst op 31 mei 2021