Confrontatie

07 augustus 2017

Het Algemeen Dagblad berichtte laatst over het bij wet laten verbieden dat daders van ernstige geweldsmisdrijven terugkeren in de woonomgeving van hun slachtoffers en nabestaanden. Slachtofferhulp Nederland onderzoekt momenteel de juridische mogelijkheden daartoe.

Het is inderdaad vreselijk als slachtoffer of familie daarvan geconfronteerd te worden met iemand die je leven door een ernstig delict volledig overhoop heeft gehaald. Het is dan ook niet voor niets dat wij bij de reclassering slachtofferbewust te werk gaan. Dat betekent onder meer dat we het gesprek aangaan met daders over de gevolgen voor slachtoffers, maar ook dat we waar nodig cliënten motiveren elders te gaan wonen als er geen gebiedsverbod is opgelegd door de rechter. Geen dwang, maar drang dus in een dergelijk geval.

Hoezeer ik de gevoelens van slachtoffers en nabestaanden ook begrijp, wij moeten oppassen dat we in Nederland alles bij wet willen regelen. In veel gevallen lukt het om een adequate oplossing te vinden en voor het enkele geval dat dit niet lukt, zou je geen wet moeten willen maken. Naar mijn mening is het veel zinvoller en effectiever om in samenspraak met gemeenten naar oplossingen te blijven zoeken. Alternatieve woonruimte elders in de stad of het dorp of desnoods in een andere plaats. En wellicht dat in een enkel geval mediation tussen dader en slachtoffer ook nog een oplossing kan zijn. Wettelijk afdwingen om te verhuizen zal heel wat voeten in aarde hebben, bijvoorbeeld als het om een eigen woning gaat.

Ik ben het in ieder geval met Slachtofferhulp Nederland eens dat wij alles op alles moeten zetten om ongewenste confrontatie tussen slachtoffers, nabestaanden en daders te voorkomen. Maar laten wij eerst samen in overleg met gemeenten kijken wat wij zelf kunnen regelen vóór we de wetgever hiermee belasten.Deel dit artikel
Share to LinkedIn Share to Facebook Share to Twitter 
Reclassering Nederland   |  Postbus 8215   |  3503 RE Utrecht
De website van Reclassering Nederland maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten